Ενημέρωση Τιμών    ...       13 Νοεμβρίου  2019

Εκτέλεση Συνταγής Ενιαίου Τύπου Βοήθεια Βοήθεια
Aναζήτηση Περιγραφή Ποσοστό
Συμ/χής
Ποσότητα Τιμή Μονάδος Συνολική Τιμή Συμ/χή
        
        
        

0 % 10 % 25 %

Μερικά Σύνολα         
Γενικό Σύνολο   
Συμμετοχή Ασφαλισμένου   
Συμμετοχή Ασφαλιστικού Ταμείου