Register here to receive our newsletter Reunion : Φαρμακευτική Αθηνών 1978 - 1982
Τελευταία Νέα

Μικρά νέα Διασυνδέσεις Εφημερεύοντα
Φαρμακεία
Εκτέλεση
Συνταγής
Επιστημονικά
Νέα
Αντιβιόγραμμα
  Ενημέρωση  13 Νοεμβρίου  2019 ..    Εκτέλεση Συνταγής...    -    Υπολογίστε την αξία της συνταγής σας,   τη συμμετοχή,    αν χρειάζεται θεώρηση κλπ...    - Ενημέρωση  13 Νοεμβρίου  2019 ...    

13/11/19 Nέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων
Aναζήτηση Φαρμάκου/Δραστικής
Ονομασία
Δραστική
Εταιρεία
Υπολογίστε την αξία της συνταγής σας,   τη συμμετοχή,    αν χρειάζεται θεώρηση κλπ...    -     Εκτέλεση Συνταγής...     Σχόλιο του Συντάκτη Κανονισμοί, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ..
ΕΘΝΙΚΌ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ 2000 ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΒΜΙ)
Προϊοντα   που   εισάγονται  
σε   Αντικατασταση   Αποσυρθεντων
In Association with Amazon.co.uk
22/10/15 Nέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων
13/10/14 Nέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων: η ισχύς του ξεκινησε για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 15/9/2014
11/9/13 Nέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων: η ισχύς του ξεκινά για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 16/9/2013
20/2/13 Nέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων: η ισχύς του ξεκινά για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 18/02/2013, για τις φαρμακαποθήκες από 22/02/2013 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 4/3/2013
5/1/13 Nέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων: η ισχύς του ξεκινά για τα φαρμακεία από 07/01/2013
2/11/12 Nέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων: η ισχύς του ξεκινά για τα φαρμακεία από 01/11/2012
9/4/12 Nέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων: η ισχύς του ξεκινά από την 09/04/2012, για τις φαρμακαποθήκες από 17/4/2012 και για τα φαρμακεία από 30/4/2012
18/1/12 Nέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων
Το νέο δελτίο τεθηκε σε ισχύ την 16 Ιανουαρίου 2012
30/6/11 Nεο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (3ο 2011)
Το νέο δελτίο θα τεθει σε ισχύ απο την 1 Ιουλίου 2011
15/4/11 Rebate - κλιμακες
1.«Αιτούμενο ποσό»: το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το φαρμακείο προς τον Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ στο τέλος κάθε μήνα. στ) «Επιστροφή (rebate)»: το ποσό που επιστρέφεται από το φαρμακείο σε κάθε Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., με βάση καθορισμένη κλίμακα.
2. Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α., ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα, υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών. Η κλιμάκωση της επιστροφής αφορά το ύψος του αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α.

Για το χρονικό διάστημα έως την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το ποσοστό ακολουθεί την εξής προοδευτική διαβάθμιση:
Ύψος αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας ΦΚΑ Προοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί του ύψους του αιτούμενου ποσού Τελικό ποσό κλιμακίου Συνολικό ποσό ανά κλιμάκιο
Από 1€ έως 2.000€ 0%   -   -
2.001€-5.000€ 1,5% 45 45  
5.001€-10.000€ 2,5% 125 170  
10.001-20.000€ 3% 300 470  
20.001€-30.000€ 4% 400 870
30.001€-40.000€ 6% 600 1.470
Πάνω από 40.001€ 8%   - 1.470 και πλέον
21/2/11 Nεο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (2ο 2011)
Το νέο δελτίο θα τεθει σε ισχύ απο την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011
2/9/10 Nεο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (4ο 2010)
Την Παρασκευή 3 του μηνός θα εκδοθεί το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων όπως αποφάσισε η Επιτροπή Τιμών.
Στη συνεδρίασή της ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανατιμολόγησης μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών για περισσότερα από 4.000 φαρμακευτικά προϊόντα.
Το νέο δελτίο θα τεθει σε ισχύ απο την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου
1/9/10 Kαρδιακή ανεπάρκεια - Στηθάγχη
Βρετανοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα φάρμακο που χορηγείται για τη στηθάγχη έχει ευεργετική δράση στην καρδιακή λειτουργία ατόμων που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας η ιβαμπραντίνη, που κυκλοφορεί σε μορφή χαπιού, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να υπάρξει νέα επιπλοκή η οποία να οδηγήσει σε θάνατο τον ασθενή.
More
Στην έρευνα που διήρκεσε δύο χρόνια πήραν μέρος 6.500 άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια από 37 χώρες, τα οποία λαμβάνουν τις συμβατικές για την ασθένεια θεραπείες όπως οι βήτα-αναστολείς.
Οπως διαπιστώθηκε, η ιβαμπραντίνη μείωσε τον κίνδυνο θανατηφόρων επιπλοκών σε ποσοστό 26%
Σε αντίθεση με τις συμβατικές θεραπείες η ιβαμπραντίνη περιορίζει την επιτάχυνση του καρδιακού ρυθμού (των καρδιακών χτύπων ανά λεπτό) χωρίς ωστόσο να μειώνει την αρτηριακή πίεση.
«Η καρδιά των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια έχει πάντοτε αυξημένο ρυθμό. Ακόμη και όταν κάθονται και δεν κάνουν τίποτε απολύτως ο καρδιακός τους ρυθμός είναι αυξημένος. Θεραπείες όπως αυτές με τους βήτα-αναστολείς μειώνουν τον καρδιακό ρυθμό, αλλά πολλοί ασθενείς δεν μπορούν να τις λάβουν είτε γιατί ταυτόχρονα μειώνεται η αρτηριακή πίεση είτε επειδή έχουν και άλλα προβλήματα υγείας, όπως για παράδειγμα άσθμα, και η χρήση τους θα έχει παρενέργειες.
Το πλεονέκτημα της ιβαμπραντίνης είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει με ευεργετικό τρόπο συμπληρωματικά στους βήτα-αναστολείς ή να χορηγηθεί σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν κάποια από τις συμβατικές θεραπείες
1/7/10 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (3ο 2010) με ΦΠΑ 11%
Τίθεται σε ισχύ (1/7) το νέο Δελτίο Τιμών (3ο 2010) με αναπροσαρμοσμενο ΦΠΑ (11%).
8/6/10 Μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα φάρμακα (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.): Νεα Λιστα
Δημοσιεύτηκε η νέα Λίστα των (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.) που δεν μπορούν πλεον να περιλαμβάνονται σε συνταγές των ασφαλιστικών Ταμείων More
2 DROPEALKMERBROMIN (ΜΕΡΚΟΥΡΟΧΡΩΜ)/ECOFARMRAPIDEXVICKS INHALER
ADAPTOPLASTEGICALMMERBROMIN 2%/MEDIPLANTSREFRESHVICKS VAPORUB
ADAPTOPLAST (CALLOUS CAPS)EHRLICHMERCUROCHROME/ΖΑΡΜΠΗREFRESH PLUSVICKS VAPOSPRAY
ADVILEKSMILK OF MAGNESIAREGAINEVIDILAC
AIR SALONPASETOFENOL-MEDICHROMMOXYDREGLA PHVIFADERM
ALGOFRENEUCALYPTAMINTMUNDISALRELIPAINVILONIT
ALLIEVINOPONNEUTROGENA T/GELRETAGERVISCOTER
ALLYAEX-LAXNICOPASS 1,5 MG FRESH MINT, LOZENGEREUMINAVISPRING
ALUDROXEZIXINNICOPASS 1,5 MG LIQUORICE MINT, LOZENGERHEUMAVEKVOLTAREN EMULGEL
ANAPLASFARAGEL-FORTENICOPATCHRIOPANVURDON
APOTELFELDENENICORETTEROIPLONWATER FOR INJECTION/ADIPHARM
APOTEL C-500FENAMNICORETTE (MICROTAB)RONALWATER FOR INJECTION/COUP
APOTEL EXTRAFENISTILNICORETTE (MINT)RUVOMINOXWATER FOR INJECTION/VIANEX
ARTHRALGONFENIVIRNICORETTE CINNAMINTSALONPASZANTAC
ASPIRINFLEFARMINNICORETTE FRESHMINTSALOSPIRZINO
ASPRO-CFLEXINICORETTE MICROTAB LEMONSALOSPIR-C 500ΑΛΓΚΟΝ
BENADRYLFLIXIDNICOTINELL COOLSENNA/ARKOPHARMAΒΑΜΜΑ ΙΩΔΙΟΥ 2%/MEDIPLANTS
BENOSTAN PROCTOFLORISAN-NNICOTINELL FRUITSEPTOBOREΒΑΜΜΑ ΙΩΔΙΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ
BETADINEFLUOCARIL 250 VITAMINE ENICOTINELL LIQUORICESERALONΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ
BIOSEPTFLUOCARIL BI-FLUORENICOTINELL TTS (NCH)SFINACΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ (ΒΡΕΦΙΚΟ)
BISOLVONFREZYLINNIQUITIN CLEARSICCAFLUIDΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
BISORALFUNGORALNIXSIMECO LEMON FLAVOURΓΛΥΚΕΡΙΝΗ/ΒΟΤΑΝΙΑ (ΠΑΙΔΙΚΟ)
BRON-HALGAVISCON ADVANCENUJOLSIMECO MINT FLAVOURΙΩΔΙΟΥ ΒΑΜΜΑ/REVIFAR
BRONCHOTUSSINEGAVISCON-LNUROFENSMECTAΛΕΟΝΤΟΣ ΠΑΥΣΙΠΟΝΗ ΘΕΡΜANTIKH ΚΡΕΜΑ
BRUFENGAVISCON-L (PEPPERMINT FLAVOUR)NUROFEN (LEMON)SODIUM CHLORIDE 0.9%/FRESENIUSΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MEDIPLANTS
BUFFERINGELCENNUROFEN (MINT)SOLUTERBΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/B.BRAUN
CALLIFUGO-MEDIPLANTSGLICEROLO MICROCLISMI ENEMAOCULOSANSOPAIN-PLUSΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ERFAR
CANESTENGLYCERINE SUPPOSITORIES/NI-THEOCULOTECTSPERSALLERGΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/HELP
CAPSERHANSAPLAST CALLOUS PLASTEROLBAS OILSPLENTIRΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ
CARBOSYLANEHARPADOLONUFRIDSTREPFENΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΕRFAR
CASTOR OIL AROMATICHERPONILOROCILSTREPS EXTRAΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ
CELANATHEXALENOTRIVINSTREPSILS (CLASSIC)ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ
CELLUVISCHEXALEN MENTAOTRIVIN MOISTURISING FORMULASTREPSILS (HONEY+LEMON)ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΖΑΡΜΠΗ
CHEMIDERMHIBITANEOTRIVIN MOISTURISING FORMULASTREPSILS (LEMON SUGAR FREE)ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ/ΖΑΡΜΠΗ
CHIRO DESHYDROGEN PEROXIDE /ECOFARMOTRIVIN (MENTHOL PRESERVATIVE FREE)STREPSILS STRAWBERRY SUGAR FREEΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95° FIRST AID
CIF CANDIOLIINFACOLICOTRIVIN (MENTHOL)TALCID
COOL-STREPSILS COOLIODINE SOLUTION/ECOFARMOTRIVIN (MOISTURISING FORMULA)TANTUM
CORNEREGELIODINE/BIOSPRAY ABEEOTRIVIN (PRESERVATIVE FREE)TEARPROL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ)
COUNTERPAINIRIFONEOXISEPTTEARS NATURAL
COUP-LAX COMPOSEIVALITENOXYGENATED WATER 3%/MEDIPLANTSTEARS NATURALE (PHYSIO)
CRYSTACIDEKALMALINE ACPANADOLTERBIN
CUTASEPT FKALMODINEPANADOL (ULTRA)TERBIPROL
CUTASEPT GKHELMA ANTI-STRESSPANADOL ACTIFASTTERFINIL
DACRIO GELKHELMA RHEUMATIC PAINPANADOL COLD & FLUTHATERON
DEEP HEATKOVOTHERMPANADOL EXTRATHERMO-ROIPLON
DELIMONLAMISILPANADOL RETARDTHILOGEL
DEPONLAMISIL DERMGELPAR 500TIGER BALM (RED)
DEPON MAXIMUMLAMISIL ONCEPARA-PLUSTIGER BALM (WHITE)
DEPON (ODIS)LETRAMA 1PARACETAMOL/ITF PHARMA KFTTINSOLE
DEPON VIT CLIFO-SCRUBPARAFINE OIL/NI-THETOPALGON
DETTOLSEPTLIMONATA CITROMAGNESIACA/SELLAPAVLINOXTRAVELGUM
DICLOFENAC/BEVOLIZAMITPEXPEPSAMARTREBON-N
DIFENDLONARID ΑΠΛΟPHARMATON GERIATRICURSA-FIN
DISPRILLONARID ΑΠΛΟPONOSTOPVADEN
DOLALLUBRILACPONOTEXVASELINE BORIQUE/NI-THE
DRIMENLYSOPAINEPREPARATION HVASELINE OXYDE DE ZINC/NI-THE
DULCOLAXMAALOXPROTAGENTVASELINE PURE/NI-THE
DURAPHAT 5000MAALOX PLUSPROTALGONVENATREN
DURATEARSMELFERUTPUBEX SHAMPOOVENORUTON
DUROBIONMENTHOLATUMRADERMINVIBROCIL-S
3/5/10 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (1ο 2010)
Τέθηκε σε ισχύ (3/5) το νέο Δελτίο Τιμών (1ο 2010).
9/3/10 Eκθέσεις Φαρμακευτικές - Συνέδρια - Ημερίδες
Hellas PHARM 2010 Εκθεση - Συνέδριο : 27-28 Μαρτίου 2010
Το Hellas PHARM 2010 συνδιοργανώνουν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά, στο Helexpo Palace (Κηφισίας 39) , στο Μαρούσι. Η φετινή διοργάνωση θα περιλαμβάνει: More
·Συνεδριακό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν οι μύθοι και οι αλήθειες για το φάρμακο και τον φαρμακοποιό την Ελλάδα, για την κοστολόγηση και κερδοφορία των φαρμάκων και για το ασφαλιστικό σύστημα. Στις ενότητες αυτές θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι υπουργείων και φορέων από τον χώρο της υγείας και της ασφάλισης, καθώς και εκπρόσωποι του φαρμακευτικού κλάδου. ·«Magazino φαρμακοποιού» στη συνεδριακή αίθουσα, με ανανεωμένο σκηνικό και διάθεση. Συντονίστρια θα είναι η κα Μάρα Δαρμουσλή και θα συζητηθούν ενδιαφέροντα θέματα με «ζωντανό» τρόπο, ερωτήσεις και διάλογο. ·«Το σαφάρι του Hellas PHARM». Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε την πρώτη χρονιά διεξαγωγής του, το παιχνίδι για φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείων ανανεώνεται και «επιστρέφει» με πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες. Το μεγάλο έπαθλο θα είναι ένα τριήμερο ταξίδι για 2 άτομα στην Κωνσταντινούπολη.
11/11/09 Δύο νέα φάρμακα για το σακχαρώδη διαβήτη ..
Δύο νέα φάρμακα για το σακχαρώδη διαβήτη θα κυκλοφορήσουν μέσα στους πρώτους μήνες του 2010 και στην Ελλάδα.
Πρόκειται για τη λιραγλουτίδη , η οποία θα είναι σε ενέσιμη μορφή και τη σαξαγλιπτίνη , η οποία θα έχει μορφή χαπιού.
Και τα δύο φάρμακα θα χορηγούνται μία φορά την ημέρα.
«Το πλεονέκτημα της λιραγλουτίδης είναι ότι μειώνει τα αυξημένα ποσοστά του σακχάρου στο αίμα κι έχει λιγότερες παρενέργειες. More
Η κυκλοφορία της στην Ελλάδα αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2010», εξήγησε ο επίκουρος καθηγητής νοσηλευτικής στο ΑΤΕΙΘ, παθολόγος διαβητολόγος Κυριάκος Καζάκος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με αφορμή το 23ο ετήσιο συνέδριο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, που θα πραγματοποιηθεί από τις 12-14 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς».
«Από την άλλη τα πλεονεκτήματά της σαξαγλιπτίνης είναι ότι ενισχύει την ικανότητα του οργανισμού να μειώνει τα υψηλά ποσοστά του σακχάρου στο αίμα και βοηθάει στην έκκριση ινσουλίνης από το πάγκρεας κατά τη διάρκεια των γευμάτων», πρόσθεσε.
Εν τω μεταξύ, ευχάριστα είναι τα νέα για τις γυναίκες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά.
«Παλαιότερα, η εγκυμοσύνη σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ήταν μεγάλο πρόβλημα.
Η κύηση ήταν ανέφικτη, εξαιτίας της κακής ρύθμισης του διαβήτη, η οποία προκαλούσε επιπλοκές που έθεταν σε κίνδυνο μητέρα και έμβρυο», επεσήμανε ο λέκτορας παθολογίας-διαβητολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, Τριαντάφυλλος Διδάγγελος, Παράλληλα, ανέφερε ότι πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει και οι γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 μπορούν να μείνουν έγκυες και να γεννήσουν υγιή μωρά.
Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι να προγραμματίζουν την κύησή τους, ώστε να επιτυγχάνουν σωστή ρύθμιση του σακχάρου τους.
21/9/09 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (5ο 2009)
Τέθηκε σε ισχύ (21/9) το νέο Δελτίο Τιμών (5ο 2009).
18/7/09 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (4ο 2009)
Τέθηκε σε ισχύ (20/7) το νέο Δελτίο Τιμών (4ο 2009).
11/5/09 Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (2ο 2009)
Τέθηκε σε ισχύ (11/5) το νέο Δελτίο Τιμών (2ο 2009).
1/3/09 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (1ο 2009)
Τέθηκε σε ισχύ (23/2) το νέο Δελτίο Τιμών (1ο 2009).
10/2/09 Μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα φάρμακα (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.)
Σύμφωνα με το νόμο 3457/2006, άρθρο 1, παρ. 2 «Δεν καλύπτεται η δαπάνη των φαρμάκων: α) των οποίων η άδεια κυκλοφορίας ορίζει ότι χορηγούνται και χωρίς ιατρική συνταγή…».
Ο Ε.Ο.Φ. εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία τα φάρμακα αυτά, από 1-1-2009, δεν θα εξοφλούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Σε ερώτημά του ΦΣΑ για το αν υπάρχει τέτοιος κατάλογος φαρμάκων, ώστε να μην έχουμε αδικαιολόγητες περικοπές συνταγών, ο Ε.Ο.Φ. απάντησε ότι τέτοιος κατάλογος δεν θα εκδοθεί, αφού πάνω στα φάρμακα αυτά θα υπάρχει από 1-1-2009 ταινία γνησιότητας με διαφορετικό χρώμα (καφέ) από τα υπόλοιπα φάρμακα.
Υπάρχει όμως το εξής παράδοξο: Από 1-1-2009 τα νέα φάρμακα Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. φέρουν πλέον έγχρωμη ταινία γνησιότητας, αλλά τα φάρμακα στο στοκ των φαρμακείων –που υπάρχουν ακόμη και θα υπάρχουν για αρκετό καιρό– θα φέρουν την παλαιά άχρωμη ταινία γνησιότητας.
Έτσι έχουν δημιουργηθεί για το ίδιο φάρμακο δύο κατηγορίες φαρμακείων.
Αυτά που έχουν παλαιό στοκ και που θα χορηγούν τα φάρμακα αυτά στα ασφαλιστικά ταμεία και αυτά που έχουν τις νέες συσκευασίες και δεν θα τα χορηγούν.
Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει σήμερα για το ίδιο ακριβώς φάρμακο διαφορετική νομοθεσία, κριτήριο της οποίας είναι το χρώμα του κουπονιού;
Γι’ αυτό ο Φ.Σ.Α. ζήτησε από τους αρμόδιους να εκδοθεί κατάλογος που θα ισχύει για φάρμακα Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. ανε- ξαρτήτως του χρώματος του κουπονιού ή να δοθεί παράταση στην έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
19/12/08 Xρωματική διαφοροποίηση στις ταινίες γνησιότητας - καφέ για τα Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.
Διαφοροποίηση του χρώματος των ταινιών γνησιότητας των Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.) (εφαρμογή από 1/1/2009) :
1 Η κατάταξη των προϊόντων γίνεται με βάση τον τρόπο διάθεσης που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας ή στο «blue box» του κάθε προϊόντος.
2 Mε μαύρα στοιχεία θα φέρουν τα προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι «με απλή ιατρική συνταγή».
3 Mε καφέ στοιχεία θα φέρουν τα προϊόντα τα οποία ως τρόπο διάθεσης έχουν “ και χωρίς ιατρική συνταγή” (Μ.Y.ΣΥ.ΦΑ.)
4 Mε φούξια στοιχεία θα φέρουν τα προϊόντα τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας «Παραλλήλως Εισαγομένου φαρμάκου», ανεξάρτητα από τον τρόπο διάθεσης της αδείας κυκλοφορίας.
5 Mε μπλε στοιχεία θα φέρουν τα προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι η χρήση σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα ή ειδικά κέντρα.
Επίσης όταν η χρήση του προϊόντος πρέπει να ξεκινά στο νοσοκομείο και η συνέχιση της θεραπείας εκτός νοσοκομείου.
6 Mε πράσινα στοιχεία θα φέρουν τα προϊόντα τα οποία δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και ο τρόπος διάθεσης απαιτεί κάποιου είδους ειδική συνταγή (ελεγχόμενη, ειδική, περιορισμένη ανανεώσιμη ή μη, φυλασσόμενη) ή όταν η διάγνωση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο και η θεραπεία εκτός νοσοκομείου».
9/12/08 Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (5ο 2008)
Τέθηκε σε ισχύ το νέο Δελτίο Τιμών (5ο 2008).
17/11/08 Aναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Δημοσιου (εξαιρουμένου του ΤΥΔΚΥ)
Από 17-11-2008 οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) θα προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία τοις μετρητοίς.
Τα φαρμακεία θα κόβουν απόδειξη, με την οποία οι ασφαλισμένοι πελάτες τους θα πηγαίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία για να τους δώσουν τα χρήματα για τα φάρμακά τους που αρνούνται στους φαρμακοποιούς.
9/11/08 Αρχές Δεκεμβρίου οι αποφάσεις για το «κλειστό επάγγελμα» των φαρμακοποιών
Σε περίπου δύο μήνες ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα παρουσιάσει τις προτάσεις του στις υποθέσεις που αφορούν στο άνοιγμα της αγοράς των φαρμακείων, κάτι που ενδιαφέρει άμεσα και τα 11.450 ελληνικά φαρμακεία... More
Πρόκειται για υποθέσεις της Ιταλίας και της Γερμανίας, που συνδικάστηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), με παρέμβαση και της Ελλάδας υπέρ των χωρών αυτών, τα συμφέροντα των οποίων στο σχετικό θέμα είναι ταυτόσημα με τα ελληνικά.
Η μια υπόθεση αφορά σε προσφυγή της Κομισιόν κατά της Ιταλίας, με την οποία η Επιτροπή ζητά από το ΔΕΚ να αναγνωρίσει ότι η κυβέρνηση της χώρας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 43 της Συνθήκης για την Ε.Ε., το οποίο αναφέρεται στην ελεύθερη εγκατάσταση στα κράτη-μέλη, καθώς και το άρθρο 56, που αναφέρεται στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, διότι:
l διατηρεί σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις που επιτρέπουν την εκμετάλλευση ιδιωτικών φαρμακείων μόνο στα φυσικά πρόσωπα, που έχουν πτυχίο φαρμακευτικής και στις εταιρείες, των οποίων τα μέλη είναι αποκλειστικά φαρμακοποιοί και l διατηρεί σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις που καθιστούν αδύνατη για τις επιχειρήσεις διανομής φαρμάκων την απόκτηση μεριδίων συμμετοχής στις εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικών φαρμακείων.
Η δεύτερη υπόθεση αφορά σε αίτηση γερμανικού δικαστηρίου στο ΔΕΚ, με την οποία ζητά την έκδοση προδικαστικής απόφασης, σχετικά με το αν οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που απαγορεύουν την ιδιοκτησία φαρμακείων σε άτομα τα οποία δεν είναι φαρμακοποιοί, είναι αντίθετες προς το κοινοτικό δίκαιο.
Σημειώνεται ότι στη Γερμανία υπήρχε ενδιαφέρον από ξένη εταιρεία για άνοιγμα αλυσίδας φαρμακειών, κάτι που συνάντησε έντονες αντιδράσεις.
Ένα δικαστήριο, κράτους-μέλους της Ένωσης, στο οποίο εκδικάζεται μια υπόθεση, μπορεί να αναβάλει την εκδίκαση και να απευθυνθεί στο ΔΕΚ, ζητώντας από αυτό να κρίνει αν η εθνική νομοθεσία σχετικά με την υπόθεση αυτή είναι σύμφωνη προς το κοινοτικό δίκαιο.
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απαντά εκδίδοντας όχι απλή γνωμοδότηση, αλλά απόφαση (ή αιτιολογημένη διάταξη) και το εθνικό δικαστήριο, όταν κρίνει την υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιόν του, δεσμεύεται από την ερμηνεία που θα δοθεί με τη σχετική απόφαση του ΔΕΚ.
Η Ελλάδα, με το υπουργείο Εξωτερικών, και με τις δράσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, έχει αναπτύξει «ισχυρά επιχειρήματα» υπέρ της διατήρησης του σημερινού καθεστώτος των φαρμακείων.
Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και οι οποίες υπολογίζονται γύρω στις 15.
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να εμμένει στο άνοιγμα της σχετικής αγοράς, επικαλούμενη διατάξεις της Συνθήκης, χωρίς να εξετάζει την ιδιομορφία που χαρακτηρίζει τη λειτουργία των φαρμακείων και η οποία συνδέεται άμεσα με τη δημόσια υγεία, κάτι που παράγοντες της αγοράς προσδοκούν ότι θα εξετάσει το ΔΕΚ.
Επισημαίνεται το προηγούμενο της υπόθεσης των καταστημάτων οπτικών ειδών, για την οποία, η Ελλάδα, μετά από προσφυγή της Κομισιόν στο Δικαστήριο έφθασε πολύ κοντά στην εφαρμογή του άρθρου 228 της Συνθήκης (για μη εφαρμογή καταδικαστικής απόφασης του ΔΕΚ) και την καταβολή υψηλών προστίμων, ενώ τελικά προέβη σε νομοθετικές ρυθμίσεις για το άνοιγμα της αγοράς οπτικών ειδών.
Οι ελληνικές θέσεις στα σχετικά θέματα, με πρώτη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, είναι ότι το φαρμακείο συνιστά μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας της υγείας και η λειτουργία του άπτεται άμεσα του δημόσιου συμφέροντος.
Σύμφωνα με νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η ρύθμιση για την αποκλειστική διάθεση των φαρμάκων από τα φαρμακεία ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών τής Ένωσης.
Το ΔΕΚ με τη σχετική νομολογία αναγνωρίζει την προσφορά των φαρμακείων στη δημόσια υγεία και τα θέτει εκτός εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού».
9/10/08 Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (4ο 2008)
Τέθηκε σε ισχύ το νέο Δελτίο Τιμών (4ο 2008).
30/8/08 Aναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους των ταμείων ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και Δικηγόροι
Από 1-9-2008 οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου (ΟΠΑΔ), του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ – ΤΑΕ) και Δικηγόρων Αθηνών θα προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία τοις μετρητοίς.
Τα φαρμακεία θα κόβουν απόδειξη, με την οποία οι ασφαλισμένοι πελάτες τους θα πηγαίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία για να τους δώσουν τα χρήματα για τα φάρμακά τους που αρνούνται στους φαρμακοποιούς.
Όπως είναι σε όλους γνωστό, αρκετά ασφαλιστικά ταμεία παρουσιάζουν προβλήματα, μεταξύ των οποίων την απόρριψη πολλών συνταγών χωρίς λόγο και τη μεγάλη καθυστέρηση των πληρωμών.
24/7/08 Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (3ο 2008)
Τέθηκε σε ισχύ από τη Δευτέρα 21/7/08 το νέο Δελτίο Τιμών (3ο 2008).
30/6/08 Νέο νουμερο ΟΤΕ για διανυκτερεύσεις φαρμακείων
Το νέο νούμερο ΟΤΕ για πληροφορίες διανυκτερεύσεων φαρμακείων Αθήνας και προαστίων είναι το 14944 .
27/6/08 Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
Eχει εκδοθεί το ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ, στο οποίο έχουν εισαχθεί πλέον και τα εμβόλια κατά των ανθρώπινων θηλωμάτων, μηνιγγιτιδόκοκκου, πνευμονιόκοκκου και ανεμευλογιάς .. More
Τα εμβόλια που υπάγονται σε αυτόν τον πίνακα δίνονται με 0% συμμετοχή σε όλα τα ταμεία, και για τις ηλικίες και με τους όρους που αναφέρονται σε αυτόν (εκτός από το Ι.Κ.Α., βλ. παρακάτω).
Τις επεξηγήσεις του πίνακα, καθώς και τις ομάδες υψηλού κινδύνου (στις οποίες χορηγούνται τα εμβόλια επίσης με 0% συμμετοχή, ακόμη και αν ο ασφαλισμένος υπερβαίνει το όριο ηλικίας)
Προσοχή
n Στο Ι.Κ.Α. τα περισσότερα εμβόλια χορηγούνται από τα θεραπευτήριά του.
Τα μόνα εμβόλια που οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. δύνανται να προμηθεύονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία είναι τα: μηνιγγιτιδόκοκκου, πνευμονιόκοκκου (7δύναμο παιδιατρικό) και ανεμευλογιάς και διφθερίτιδας τετάνου τύπου ενηλίκου.
Τα εμβόλια αυτά συνταγογραφούνται με μηδενική συμμετοχή (0%).
Εμβόλια εκτός του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών δεν εξοφλούνται από τα ταμεία που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σύμφωνα με το υπ. αριθ. Φ80000/5471/469/24-3-2008 έγγραφο, ισχύουν τα εξής σχετικά με το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών:
«Όλα τα εμβόλια που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών θα χορηγούνται δωρεάν με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.
Για τα εμβόλια που δεν περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί δε νομιμοποιούνται να αναλαμβάνουν τη δαπάνη αυτών, αφού δεν καλύπτονται από τις ρυθμίσεις περί προληπτικής ιατρικής».
Προσοχή, διότι ο ΟΠΑΔ ανήκει στο υπουργείο Υγείας και ως εκ τούτου χορηγεί τα εμβόλια εκτός Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών με 25% συμμετοχή.
Για το εμβόλιο κατά των ανθρώπινων θηλωμάτων θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται στη συνταγή η ηλικία της ασφαλισμένης.
Όπως αναφέρθηκε, το εμβόλιο κατά των ανθρώπινων θηλωμάτων εντάχθηκε στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα και συνταγογραφείται με μηδενική (0%) συμμετοχή σε όλα τα ταμεία (για το Ι.Κ.Α. βλ. παραπάνω παράγραφο).
Ο ΟΠΑΔ μας εξεδωσε αναλυτικές οδηγίες για τη χορήγηση του εμβολίου κατά των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) :
- Σε κορίτσια ηλικίας 12-14 ετών: το εμβόλιο θα συνταγογραφείται από γιατρούς ειδικότητας παιδιάτρου, γυναικολόγου, γενικής ιατρικής και παθολόγου.
- Σε κορίτσια ηλικίας 15-18 ετών: το εμβόλιο θα συνταγογραφείται από γιατρούς ειδικότητας γυναικολόγου, γενικής ιατρικής και παθολόγου.
- Σε κορίτσια που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών: απαιτείται επιπλέον και ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού-γυναικολόγου, η οποία θα αναφέρει ότι η ασφαλισμένη δεν έχει προσβληθεί από όλα τα στελέχη του ιού που καλύπτει το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και θα επισυνάπτεται στη συνταγή κατά την εκτέλεσή της.
2/6/08 ΠΕΦ : Επιστημονική Ημερίδα 9/6
Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών οργανώνει επιστημονική εκδήλωση στις 9 Ιουνίου 2008 και ώρα 17.30 - 20:30 στο Ξενοδοχείο Athens Imperial, Πλατεία Καραϊσκάκη με Θέμα " Τα Οικονομικά της Υγείας και το Φάρμακο"
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α .. More
17:00 - 17:30 Προσέλευση – Εγγραφές
17:30 - 20:30 Έναρξη
Συντονιστής : Πέτρος Κασαρτζιάν
Δ/νων Σύμβουλος, Pharma Q
Προεδρεύει: Καθ. Παν. Μαχαίρας, Πρόεδρος Φαρμακευτικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ομιλίες:
1 Ιστορία των Οικονομικών του Φαρμάκου
Μανώλης Μιτάκης (Corporate Affairs Manager, Boehringer Ingelheim)
2 Βασικές Αρχές των Οικονομικών της Υγείας
Αγγελική Αγγέλη (Institutional Relations and Communication Director Sanofi - Aventis)
3 Τα οικονομικά του Φαρμάκου από τη σκοπιά των Ασφαλιστικών Ταμείων
Δημήτρης Κυρζόπουλος (Υποδιοικητής ΙΚΑ)
4 Η αποτίμηση της αξίας των νέων καινοτόμων θεραπειών
Τάκης Ζερβάκης (Δ/νων Σύμβουλος Wyeth Ελλάς)
5 Ο ρόλος της Φαρμακοοικονομίας στον έλεγχο της Φαρμακευτικής Δαπάνης
Γεώργιος Βασιλόπουλος (Γεν. Διευθυντής Galenica)
6 Τα οικονομικά της Πρωτοβάθμιας πρόληψης: Η Αξία των εμβολίων
Γεώργιος Κατζουράκης (Δ/νων Σύμβουλος Glaxo)
7 Marketing of Healtheconomics
Νίκος Κόλμαν (Business Unit Director, Sanofi - Aventis)
8 Η Υγεία σαν Επένδυση
Πάρις Μποσκόπουλος (Corporate Affairs Director, Pfizer Hellas)
Ερωτήσεις - Σχολιασμός
Ακολουθεί Μπουφές - Απονομή Πιστοποιητικών Παρακολούθησης
3/3/08 Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (1ο 2008)
Τέθηκε σε ισχύ από τη Δευτέρα 3/3/08 το νέο Δελτίο Τιμών για 666 φάρμακα.
Οι τιμές αυξάνονται σε 212 φάρμακα, μειώνονται σε 406 και σε 48 παραμένουν σταθερές.
Ενδεικτικά .. More
αναφέρεται ότι στο ΔΤΦ περιλαμβάνονται φάρμακα αντικαρκινικά, αντικαταθλιπτικά και αντιυπερτασικά.
Πιο συγκεκριμένα, από τα ανακοστολογηθέντα 666 φάρμακα, στα 406 οι τιμές μειώνονται σημαντικά, με αποτέλεσμα να προκύπτει συνολικό ετήσιο όφελος ύψους 66.919.218 ευρώ.
Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση τις ποσότητες, που πωλήθηκαν το έτος 2007, τις λιανικές τιμές, που είχαν, αλλά και τις τιμές που θα έχουν με το νέο ΔΤΦ.
Σε 212 φάρμακα οι τιμές αυξάνονται, με αποτέλεσμα να προκύπτει ετήσια συνολική επιβάρυνση ύψους 20.044.383 ευρώ.
Έτσι το καθαρό όφελος υπολογίζεται στα 46.874.835 ευρώ.
Σε 48 φάρμακα οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες.
Επιπλέον στο νέο Δ.Τ.Φ. περιλαμβάνονται:
α) 429 τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων, εκ των οποίων 299 αφορούν σε αντίγραφα, ενώ οι υπόλοιπες 130 σε πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα, εκ των οποίων οι 9 αντιστοιχούν σε σκευάσματα απολύτως νέων δραστικών ουσιών.
Οι τιμές όλων των ανωτέρω νέων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων προσδιορίστηκαν και είναι απολύτως εναρμονισμένες με τον μέσο όρο των τριών (3) χαμηλοτέρων τιμών της ΕΕ, εκ των οποίων δύο (2) από τις 15 χώρες της ΕΕ πλέον της Ελβετίας και μια (1) από τις 10 χώρες που προσχώρησαν την 1/5/2004 στην ΕΕ, στον οποίον προστέθηκαν τα έξοδα εισαγωγής και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις, οι δε τιμές των αντιγράφων στο 80% της τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους.
β) ευθυγραμμίσεις 130 φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής (αντίγραφα) στο 80% της τιμής πώλησης των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους οι τιμές των οποίων είχαν εγκριθεί ήδη σε προηγούμενα ΔΤΦ.
γ) ευθυγραμμίσεις 7 παυσιπόνων, που -σύμφωνα με το νόμο- πρέπει να έχουν ενιαία τιμή για την ίδια μορφή και περιεκτικότητά τους.
δ) διαγραφές 98 φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με αντίστοιχες αποφάσεις του ΕΟΦ
ε) 42 μεταβολές, που αφορούν μόνο αλλαγή ονομασίας ή και υπευθύνου κυκλοφορίας και όχι τιμές.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο ΔΤΦ περιλαμβάνονται φάρμακα αντικαρκινικά, αντικαταθλιπτικά, αντιυπερτασικά, φάρμακα για προβλήματα γονιμότητας γυναικών, πρόληψη ατονίας μήτρας, φάρμακα ανοσορρυθμιστικού παράγοντα, αντιθρομβωτικά, θεραπεία άνοιας, Alzheimer, σάρκωμα μαλακών μορίων, χρόνια μυελογενούς αναιμία, λευκαιμίας, αναιμίας που σχετίζεται με χρόνια νόσο των νεφρών.
7/2/08 Eκθέσεις Φαρμακευτικές - Συνέδρια - Ημερίδες
Hellas PHARM 2008 Εκθεση - Συνέδριο : 16-17 Φεβρουαρίου 2008
Το Hellas PHARM 2008 συνδιοργανώνουν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά, στο Helexpo Palace (Κηφισίας 39) , στο Μαρούσι.
Το προγραμμα περιλαμβάνει ... More
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου
12:00 - 12:30 Κήρυξη έναρξης εργασιών από τους προέδρους των Φαρμακευτικών Συλλόγων Πειραιά και Αττικής, κ.κ. Κώστα Κούβαρη και Κωνσταντίνο Λουράντο αντίστοιχα.
12:30 - 15:00 Προεδρείο: Νικόλαος Χούλης, καθηγητής Φαρμακευτικής.
12:30 - 13:00 «Ο κοινωνικός ρόλος του φαρμακοποιού, από τη γέννηση του επαγγέλματος μέχρι σήμερα».
Μ. Μιτάκης, φαρμακοποιός
13:00 - 14:00 Στρογγυλό τραπέζι: «Φαρμακευτικές σπουδές στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. - Η συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου του φαρμακοποιού».
Συμμετέχουν: Π. Μαχαίρας, πρόεδρος Τμήματος Φαρμ Π. Α. Δ.Ρέκκας, αν. καθηγητής Φαρμ Τεχνολογίας Π. Α.
14:00 - 14:30 «Τα φαρμακεία ως δίκτυο προαγωγής της πρόληψης και της υγείας».
Γ. Τούντας, αν.καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής.
14:30 - 15:00 «Η κοινωνική ασφάλιση των φαρμακοποιών - το δικαίωμα και το εφικτό».
Γιώργος Βασιλόπουλος, φαρμακοποιός, πρώην πρόεδρος ΤΣΑΥ.
15:00 Δεξίωση / Χορηγός: PFIZER HELLAS
18:00 - 18:45 «Σιδηροπενική αναιμία: ένα παλαιό πρόβλημα με νέες λύσεις».
Βασίλης Σεϊτανίδης,αιματολόγος
18:45 - 19:30 «Νεότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις στη διακοπή του καπνίσματος».
Μιχάλης Τουμπής, πνευμονολόγος
19:30 - 20:15 «Ολοκληρωμένη αντιηλιακή προστασία; Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας!»
Χρυσούλα Γκούσκου, φαρμακοποιός FREZYDERM
20:15 - 21:00 Δορυφορική ομιλία: «Διαδραστική επιστημονική εκδήλωση για τη σεξουαλική υγεία».
21:00 Δεξίωση / Χορηγός: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ.

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
11:00 - 14:00 Προεδρείο: Κώστας Κούβαρης, πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά, Κωνσταντίνος Λουράντος, πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.
11:00 - 12:00 Παρουσίαση έρευνας: «Ο πελάτης του ελληνικού φαρμακείου: εντυπώσεις από το φαρμακείο του σήμερα, προσδοκίες από το φαρμακείο του αύριο»
12:00 - 14:00 Στρογγυλό τραπέζι: «Ο ρόλος του Ευρωπαίου φαρμακοποιού»
14:00 - 15:00 Στρογγυλό τραπέζι: «Στοματική υγιεινή - πρόληψη: ο ρόλος του φαρμακοποιού».
15:00 Δεξίωση / Χορηγός: MEDIHELM, COLGATE.
17:00 - 18:00: Εκδήλωση: «Θεραπευτικό μασάζ με μέλι: θεωρία & πράξη».
10/1/08 Κρυολόγημα : Επιστημονική Ημερίδα 28/1
Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής & Πειραιά, διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα με θεμα "Κρυολόγημα - πρόληψη και αντιμετώπιση" τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 19:00, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel.
Ομιλητής: Γιάννης Τούντας,Αν. Καθηγητής Ιατρικής
18/12/07 Εγκρίθηκε στην ΕΕ η πρώτη θεραπεία «ένα χάπι την ημέρα» κατά του HIV
Η πρώτη φαρμακευτική αγωγή κατά του HIV που απαιτεί τη λήψη ενός μόνο χαπιού την ημέρα εγκρίθηκε τη Δευτέρα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων.
Το χάπι Atripla συνδυάζει τρεις υπάρχουσες δραστικές ουσίες (εφαβιρένζη, τενοφοβίρη, εμτρισιταβίνη) που παλαιότερα έπρεπε να λαμβάνονται ξεχωριστά.
Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, δεδομένου ότι πριν από μια δεκαετία οι οροθετικοί έπρεπε να λαμβάνουν έως και 30 χάπια την ημέρα με διαφορετικό πρόγραμμα το καθένα.
Το τριπλό χάπι, πάντως, δεν μπορεί να υποκαταστήσει όλα τα φάρμακα που λαμβάνουν οι ασθενείς με AIDS σε όλες τις περιπτώσεις.
Το νέο φάρμακο προέκυψε από συνεργασία των ανταγωνιστικών φαρμακοβιομηχανιών που ανέπτυξαν τις τρεις ουσίες -Gilead Sciences, Bristol-Myers Squibb και Merck.
H Gilead είχε ήδη διαθέσει στο εμπόριο το χάπι Truvada, που συνδυάζει δύο από τις τρεις δραστικές ουσίες (τενοφοβίρη, εμτρισιταβίνη).
Εκπρόσωπος της Gilead δήλωσε στο BBC ότι το κόστος του Atripla στην Ευρώπη θα είναι συγκρίσιμο με το άθροισμα του κόστους των ξεχωριστών ουσιών που συνδυάζει.
Το χάπι έχει εγκριθεί στις ΗΠΑ από πέρυσι τον Ιούλιο.
1/12/07 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ Ν.1729/87
Ο πίνακας απογραφόμενων φαρμάκων του Ν.1729/87 πρεπει να κατατεθεί στην Δ/νση Υγιεινής της Νομαρχίας εις διπλούν, από 1η έως 15 Ιανουαρίου (αντίγραφο θεωρημένο από την Νομαρχία πρέπει να υπάρχει στο φαρμακείο).
25/11/07 ΦΣΑ - NOVARTIS : Επιστημονική Ημερίδα 17/12
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα, σε συνεργασία με την εταιρεία NOVARTIS.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 και ώρα 18:30, στο ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ,16ο Χ.Λ.Μ. Λεωφ. Σπάτων, Παλλήνη (τηλ. 210 - 6032510 και 210 - 6667600) , με θέμα: «ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER & ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΙΕΣ: ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»
Για τη συμμετοχή τηλέφωνήστε στον ΦΣΑ(210-5240146)
20/10/07 Η Pfizer αποσύρει την εισπνεόμενη ινσουλίνη (Exubera)
Την -μοναδική στον κόσμο- εισπνεόμενη ινσουλίνη με την επωνυμία Exubera αποσύρει, όχι για λόγους ασφάλειας, αλλά ως ασύμφορη.
Η εισπνεόμενη ινσουλίνη που κυκλοφόρησε στη Ελλαδα τον Ιούνιο απαλλάσσει ομάδα διαβητικών από τις καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης.
Για τους Έλληνες διαβητικούς που είχαν μπει σε θεραπεία με εισπνεόμενη ινσουλίνη, η εταιρεία διευκρινίζει ότι θα διαθέτει το προϊόν για τους επόμενους τρεις μήνες, ώστε να μπορέσουν και πάλι να περάσουν με ασφάλεια στη θεραπεία με ενέσεις ινσουλίνης.
Η Pfizer έκρινε ως ασύμφορη την παρασκευή της εισπνεόμενης ινσουλίνης, More
καθώς είχε περισσότερα έξοδα παρά έσοδα από τη διάθεσή της.
Κι αυτό γιατί τα ασφαλιστικά ταμεία διεθνώς δίσταζαν να συνταγογραφήσουν τη συγκεκριμένη μορφή θεραπείας ιδίως σε χώρες με μεγάλο πληθυσμό διαβητικών όπως η Βρετανία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ.
Οι μοναδικές χώρες που το είχαν πετύχει ήταν η Ελλάδα και η Ιρλανδία, εντούτοις αυτές οι αγορές δεν ήταν αρκετές για να φέρουν κέρδη στην εταιρεία, η οποία αποφάσισε να αποσύρει το προϊόν από την παγκόσμια αγορά.
8/10/07 7o PHARMA POINT
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, διοργανώνει και φέτος το φαρμακευτικό - συνέδριο έκθεση της Βόρειας Ελλάδας, το PHARMA POINT, στις 19,20 & 21 Οκτωβρίου 2007 στη HELEXPO Θεσσαλονίκης.
Το 7ο PHARMA POINT θα πραγματοποιηθεί στα περίπτερα 5 & 6 της HELEXPO και στο συνεδριακό κέντρο "Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ".
Προγραμμα More
Σάββατο 20 Οκτωβρίου :
Θα πραγματοποιηθεί Συμπόσιο σε συνδιοργάνωση με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βιομηχανιών - Αντιπροσώπων Καλλυντικών (Π.Σ.Β.Α.Κ.) με θέμα :
"Το Καλλυντικό στο φαρμακείο της επόμενης δεκαετίας" όπου θα συζητηθούν τα θέματα :
- Σύγχρονες συνθήκες έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής καλλυντικών,
- Ασφάλεια στη χρήση - αποτελεσματικότητα καλλυντικών προϊόντων
- Το φαρμακείο ως δυναμικό κανάλι διανομής καλλυντικών
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν Έλληνες και ξένοι επιφανείς επιστήμονες ερευνητές και ειδικοί του marketing.
Κυριακή 21 Οκτωβρίου:
Θα πραγματοποιηθεί συμπόσιο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Παρασκευαστών - Αντιπροσώπων Φαρμάκων Ευρείας Χρήσεως (Ε.Φ.Ε.Χ.) με θέμα :
"OTC's - Φαρμακείο - Πρωτοβάθμια περίθαλψη".
Τα θέματα που θα αναλυθούν είναι τα εξής :
• Τα OTC's σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση
• Θεσμικό πλαίσιο διακίνησης των OTC's
• Η αυτοθεραπεία στην υπηρεσία των αναγκών του κοινού
• Τα OTC's δια χειρός φαρμακοποιού
• Προώθηση μέσω φαρμακείων
Πληροφορίες Κ-ΠΡΟΒΟΛΗ (τηλ. 210 2715032, φαξ 210 2714437)
7/10/07 Φαρμ. Σύλλογος Αττικής : Εκλογές
Aρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου και εκπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, προκηρύχθηκαν για την 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007, ημέρα Σάββατο.
30/9/07 Ενδείξεις οι οποίες δεν καλύπτονται από τους Ασφαλ. Οργανισμούς
Στις 18-7-2007 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1229/Β κοινή υπουργική απόφαση.
Η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρει τα εξής :
1.- Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν θα καταβάλλουν τη δαπάνη για τα φάρμακα , τα οποία έχουν τις ακόλουθες ενδείξεις :
• Παχυσαρκία (μη συνοδευόμενη από σχετικούς παράγοντες κινδύνου)
• Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία
• Στυτική δυσλειτουργία
• Κοινές στοματίτιδες - άφθες
• Δερματική γήρανση ή ρυτίδες δέρματος
• Ορμονική αντισύλληψη για συστηματική χρήση
• Βιταμινοθεραπεία από του στόματος για τόνωση ή υποκατάσταση βιταμινών
• Φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων
• Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων εξάρτησης από τη νικοτίνη
2.- Κατ' εξαίρεση , θα καταβάλλεται δαπάνη για τα φάρμακα που εμπίπτουν στις ανωτέρω ενδείξεις , εφόσον αυτά χορηγούνται , σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3457/06 (Α' 93) λόγω της συνύπαρξης παθήσεων εγκεκριμένων ενδείξεων, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένη γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού.
3.- Σε συνέχεια της κοινής υπουργικής απόφασης θα εκδοθεί εγκύκλιος του Ε.Ο.Φ. με τα φάρμακα , που έχουν τις εν λόγω εγκεκριμένες ενδείξεις , η οποία θα κοινοποιηθεί."
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η απόφαση για να εφαρμοστεί απαιτεί έκδοση εγκυκλίου του Ε.Ο.Φ. με την οποία θα καθορίζονται τα φάρμακα που έχουν τις εν λόγω ενδείξεις, και τα οποία θα συνταγογραφούνται μόνο εφόσον αυτά χορηγούνται σύμφωνα με τον νόμο 3457/06, ο οποίος είναι ο εξής (άρθρο 1, παρ.2):
Επισης δεν καλύπτεται η δαπάνη των φαρμάκων : More
α) των οποίων η άδεια κυκλοφορίας ορίζει ότι χορηγούνται και χωρίς ιατρική συνταγή,
β) σε συγκεκριμένες ενδείξεις οι οποίες καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση , η δαπάνη των φαρμάκων που εμπίπτουν στην περίπτωση β' καλύπτεται , όταν αυτά χορηγούνται λόγω της συνύπαρξης παθήσεων εγκεκριμένων ενδείξεων, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού."
Ο Ε.Ο.Φ. μέχρι σήμερα δεν έχει εκδώσει τέτοια απόφαση , οπότε και ο εν λόγω περιορισμός για τις εν λόγω ενδείξεις, δεν εφαρμόζεται μέχρι νεωτέρας.
Η εφαρμογή του νόμου αυτού θα γίνει μόνο εάν και εφόσον υπάρξει λίστα φαρμάκων από τον Ε.Ο.Φ., η οποία θα κοινοποιηθεί επίσημα.
17/8/07 Natalizumab: Aντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης
Tο μονοκλωνικό αντίσωμα natalizumab έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από τον Απρίλιο και δίνει ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς, μειώνοντας την πιθανότητα επιδείνωσης της αναπηρίας έως 54% και την ετήσια συχνότητα υποτροπών κατά 68% στα δύο χρόνια. More
Το πρώτο μονοκλωνικό αντίσωμα, natalizumab, που εγκρίθηκε παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης (σκλήρυνση κατά πλάκας) κυκλοφορεί και στην Ελλάδα από τις 2 Απριλίου 2007, αλλάζοντας τα δεδομένα για τους ασθενείς στη χώρα μας, που στο σύνολό τους υπολογίζονται σε 10.000 περίπου.
Το νέο φάρμακο υποδέχθηκε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ελληνική κοινότητα νευρολόγων στο 21ο τετραήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων.
Οι συμμετέχοντες ιατροί υποδέχθηκαν την κυκλοφορία του σκευάσματος ως μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα της αντιμετώπισης μιας δύσκολης νόσου - μίας νόσου που τα αίτιά της δεν είναι γνωστά παρά τις συνεχείς έρευνες.
Η πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) έχει ιδιαιτέρα ασταθή και απρόβλεπτη εξέλιξη και πλήττει κυρίως άτομα μεταξύ 20-30 ετών, στην πλέον παραγωγική και δημιουργική στιγμή της ζωής τους.
Ο Δρ. Ludwig Kappos εστίασε στις παγκόσμιες έρευνες που έχουν γίνει δηλώνοντας: «Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί οι πιο εκτεταμένες και πολυπληθείς έρευνες που έχουν γίνει ποτέ για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, με τη συμμετοχή 2.000 ασθενών παγκοσμίως. Οι έρευνες αυτές κατέδειξαν τα πολύ σημαντικά ποσοστά αποτελεσματικότητας του φαρμάκου τόσο στην εξέλιξη της αναπηρίας, όσο και στις υπο-τροπές».
Ο καθηγητής Ι. Μυλωνάς δίνοντας στοιχεία για τη νόσο στη χώρα μας ανέφερε: «Αυτή η νόσος πλήττει άτομα σε πολύ νεαρή ηλικία και η εξέλιξή της είναι ιδιαιτέρα απρόβλεπτη.
Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάσχουν περίπου 10.000 ασθενείς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι, στη φαρέτρα της ιατρικής για την καταπολέμησή της μπαίνει και το μονοκλωνικό αντίσωμα natalizumab, που έχει αποδειχθεί διπλά αποτελεσματικό στις περιπτώσεις υποτροπών και βοηθά πάρα πολύ εναντίον της εξέλιξης της αναπηρίας».
Τέλος, η Δρ. Κλημεντίνη Καραγεωργίου, Διευθύντρια της Νευρολογικής Κλινικής και υπεύθυνη του Ειδικού Ιατρείου Απομυελινωτικών Νοσημάτων του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» επεσήμανε τη συμβολή του νέου φαρμάκου για τους ασθενείς: «Η κυκλοφορία του νέου φαρμάκου για τον Έλληνα ασθενή είναι πολύ σημαντική, διότι η δράση του είναι εξαιρετική, η αποτελεσματικότητά του τεράστια, η ασφάλειά του πολύ καλή - γεγονός που επιβεβαιώνεται από την έγκρισή του από τους κορυφαίους ελεγκτικούς οργανισμούς FDA, ΕΜΕΑ και ΕΟΦ- ενώ καλύπτεται και από τα ασφαλιστικά ταμεία».
Λίγα λόγια για το μονοκλωνικό αντίσωμα Natalizumab
Το natalizumab είναι μία δυναμική θεραπεία που βασίζεται σε ένα νέο μηχανισμό δράσης ενάντια στην πολλαπλή σκλήρυνση. Πρόκειται για ένα ανασυνδυασμένο μονοκλωνι-κό αντίσωμα, που εμποδίζει τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος να μεταναστεύσουν και να καταστρέψουν τα νευρικά κύτταρα, καταστέλλοντας την υπάρχουσα φλεγμονή και εμποδίζοντας την εξέλιξή της.
Παγκόσμιες έρευνες την τελευταία δεκαετία έχουν αποδείξει ότι, το natalizumab είναι από τις πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές αγωγές για την πολλαπλή σκλήρυνση που κυκλοφορούν μέχρι σήμερα. Η αποτελεσματικότητά του ενισχύεται ιδίως σε περιπτώσεις ασθενών με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση, που παρουσιάζουν υψηλή ενεργότητα της νόσου παρά τη θεραπεία με μία ιντερφερόνη β, και σε ασθενείς με ταχέως εξελισσόμενη σοβαρή υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση.
Συγκεκριμένα, η κλινική μελέτη AFFIRM, μία από τις μεγαλύτερες κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ στην πολλαπλή σκλήρυνση, που πραγματοποιήθηκε σε 99 κέντρα παγκοσμίως (και στην Ελλάδα) με τη συμμετοχή 942 ασθενών, απέδειξε:
- Μείωση έως 54% της πιθανότητας επιδείνωσης της εμμένουσας αναπηρίας
- Μείωση κατά 68% της ετήσιας συχνότητας των κλινικών υποτροπών
Ενώ, σε ασθενείς με ταχέως εξελισσόμενη σοβαρή υποτροπιάζουσα ΠΣ, τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα αυξημένα:
- Μείωση κατά 64% του κινδύνου επιδείνωσης της αναπηρίας, που παραμένει για 6 μήνες
- Μείωση κατά 81% της ετήσιας συχνότητας υποτροπών
- Μείωση κατά 75% της πιθανότητας νέας υποτροπής
Το natalizumab κυκλοφορεί στην Αμερική από τον Ιούνιο του 2006, ενώ τον ίδιο μήνα έλαβε έγκριση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) για να κυκλοφορήσει στις Ευρωπαϊκές χώρες.
Μέχρι σήμερα έχει ήδη κυκλοφορήσει στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.
Το φάρμακο χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 4 εβδομάδες, περιορίζοντας σημαντικά την ταλαιπωρία των ασθενών, και καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Πηγή : Φ.Σ.Α.
7/8/07 Viracept: Απόσυρση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε από την φαρμακοβιομηχανία Roche την άδεια διάθεσης του σκευάσματος Viracept το οποίο χρησιμοποιείται στο «κοκτέιλ φαρμάκων» κατά του ιού HIV.
Τον Ιούνιο είχε αποσυρθεί προσωρινά ώστε να ολοκληρωθεί επιστημονικός έλεγχος.
H αφαίρεση της άδειας οφείλεται σε «επιμόλυνση ορισμένων παρτίδων του Viracept με τη γενοτοξική ουσία ethyl mesilate», η οποία προκαλεί βλάβες στο DNA.
Η απόφαση βασίστηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA).
Το σκεύασμα κυκλοφορεί στην αγορά της Ευρώπης από το 1998 και των ΗΠΑ από το 1997.
23/7/07 Phyllan ( βεραλιπρίδη ) Απόσυρση
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων ανακοίνωσε τη Δευτέρα συνιστά την απόσυρση των φαρμάκων που περιέχουν την ουσία βεραλιπρίδη για την καταπολέμηση των εξάψεων σε γυναίκες που περνούν στην εμμηνόπαυση.
Οι τελεταίες έρευνες έδειξαν οι πιθανές παρενέργειες στο νευρικό σύστημα υπερσταθμίζουν τα οφέλη. Στην Ελλάδα η βεραλιπρίδη κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Phyllan.
Οι γυναίκες που ακολουθούν αγωγή με το φάρμακο θα πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους για τη σταδιακή διακοπή του.
H υπηρεσία επανεξέτασε τα δεδομένα που αφορούν τη βεραλιπρίδη έπειτα απο την απόφαση της Ισπανίας να αποσύρει το φάρμακο το 2005 μετα απο αναφορές για βλάβες του νευρικού συστήματος.
Οι πιθανές παρενέργειες περιλαμβάνουν κατάθλιψη, άγχος και όψιμη δυσκινησία, μια διαταραχή τις κίνησης που εμφανίζεται στη διάρκεια της θεραπείας ή μετά τη διακοπή της και μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη.
14/6/07 Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (2ο 2007)
Αυξήσεις τιμών σε 413 φάρμακα και ορούς, μειώσεις σε 25 και την εισαγωγή 340 νέων σκευασμάτων περιλαμβάνει το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων με τις αναλυτικές τιμές για 710 φάρμακα και 68 ορούς, που θα δοθεί στη δημοσιότητα την Παρασκευή 15/6.
13/6/07 ΤΣΑΥ : Ασφαλιστικές εισφορές για το 2007
Οι ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών για το 2007 διαμορφώθηκαν ως εξής More
1 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 31 12 1992 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Α ΑΝΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
Εισφορές Κλάδου Σύνταξης Μηνιαίως 177,60
Εισφορές Κλάδου Περίθαλψης Μηνιαίως 42,60
Εισφορά Στέγης Υγειονομικών Μηνιαίως 2,00
Εισφορές Κλάδου Πρόνοιας Μηνιαίως 2,93
Εισφορές Μονοσύνταξης Μηνιαίως 88,80

Β ΚΑΤΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
Εισφορές Κλάδου Σύνταξης Μηνιαίως 106,50
Εισφορές Κλάδου Περίθαλψης Μηνιαίως 42,60
Εισφορά Στέγης Υγειονομικών Μηνιαίως 2,00
Εισφορές Κλάδου Πρόνοιας Μηνιαίως 2,93
Εισφορές Μονοσύνταξης Μηνιαίως: 88,80

2 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1 1 93 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Α ΑΝΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ μηνιαίως
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1η 132,00 42,60 2,00 26,40
2η 162,30 52,40 2,00 32,50
3η 192,40 62,10 2,00 38,50
4η 222,50 71,70 2,00 44,50
5η 251,20 81,00 2,00 50,20
6η 273,30 88,00 2,00 54,70
7η 294,70 95,00 2,00 58,90
8η 316,00 101,90 2,00 63,20
9η 337,40 108,80 2,00 67,50
10η 358,70 115,70 2,00 71,70
11η 380,10 122,60 2,00 76,00
12η 401,40 129,50 2,00 80,30
13η 422,80 136,40 2,00 84,60
14η 444,10 143,20 2,00 88,80

Εισφορές Μονοσύνταξης μηνιαίως 88,80

Β ΚΑΤΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ:
Εισφορές Κλάδου Σύνταξης μηνιαίως 79,20
Εισφορές Κλάδου Περίθαλψης μηνιαίως 42,60
Εισφορά Στέγης Υγειονομικών μηνιαίως 2,00
Εισφορές Κλάδου Πρόνοιας μηνιαίως 26,40
Εισφορές Μονοσύνταξης μηνιαίως 88,80

Yποχρέωση καταβολής των ασφαλίστρων του α εξαμήνου 2007 μέχρι 30 6 2007
31/5/07 Επιστημονικά Νέα
Ε.Ο.Φ.: Αποσύρση του υγρού φακών επαφής Complete Moisture Plus
Το συγκεκριμένο προϊόν διατίθεται στην ελληνική αγορά από την εταιρεία Nexus Medical.
Το υγρό διαπιστώθηκε ότι προκαλεί κερατίτιδα οφειλόμενη σε ακανθαμοιβάδα, μια σπάνια αλλά σοβαρή πάθηση του κερατοειδούς χιτώνα.
Avandia : Αύξηση κινδύνου καρδιακής νόσου
Τον κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου αυξάνει σημαντικά δημοφιλές φάρμακο που χορηγείται από το στόμα για τον διαβήτη τύπου 2.
Το σκεύασμα Avandia συνταγογραφείται στην Ελλάδα από τα Ταμεία σε μορφές των 4 και 8 mg. More

Τα νέα ευρήματα προκαλούν ανησυχία στα περίπου επτά εκατομμύρια ασθενείς σε παγκόσμιο επίπεδο που λαμβάνουν τη δραστική ουσία ροσιγλιταζόνη (εμπορική ονομασία Avandia) από το 1999, οπότε και πρωτοκυκλοφόρησε (στην Ελλάδα διατίθεται τα τελευταία τρία χρόνια).
Αμερικανοί επιστήμονες στην Κλινική του Κλίβελαντ, ανέλυσαν 42 μελέτες που αφορούσαν σε 15.560 ασθενείς που έλαβαν Avandia, καθώς και 12.283 ασθενείς που έλαβαν άλλα φάρμακα ή εικονικό φάρμακο.
Στη μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση New England Journal of Medicine, αναφέρεται ότι το ευρύτατα διαδεδομένο φάρμακο κατά του διαβήτη τύπου 2 Avandia αυξάνει έως 64% τις πιθανότητες θανάτου από καρδιακή προσβολή και έως 43% από έμφραγμα.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θέτουν υπό ισχυρή αμφισβήτηση το προφίλ ασφαλείας της ροσιγλιταζόνης σε ό,τι αφορά το καρδιαγγειακό σύστημα.
Οι ερευνητές σημειώνουν, πάντως, ότι τα αποτελέσματά τους δεν είναι οριστικά και συστήνουν στους ασθενείς να μη διακόψουν τη θεραπεία τους χωρίς να έλθουν σε επαφή με τον θεράποντα ιατρό τους.
Σε ανακοίνωσή της, η παρασκευάστρια εταιρεία του φαρμάκου GlaxoSmithKline απορρίπτει τα συμπεράσματα της μελέτης. Επισημαίνει ότι στο άρθρο του New England Journal of Medicine οι συγγραφείς αναφέρουν ότι «ο μικρός αριθμός των ευρημάτων θα μπορούσε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αλλοιώσει τα συμπεράσματα για εμφράγματα του μυοκαρδίου ή για θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ότι τα ευρήματα αυτής της μετα-ανάλυσης να είναι τυχαία. Οι συγγραφείς του ίδιου του άρθρου ορθώς τονίζουν την ευθραστότητα των ευρημάτων».
«Η εταιρεία μας υπεραμύνεται σταθερά της ασφάλειας του Avandia όταν αυτό χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο και πιστεύουμε ότι τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση του συνεχίζουν να υπερτερούν σε σύγκριση με τους κινδύνους» αναφέρει η GSK.
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «ο καρδιαγγειακός κίνδυνος από τη χρήση του Avandia θα συζητηθεί σήμερα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και ο ΕΟΦ θα ενημερώσει άμεσα, τόσο τον ιατρικό κόσμο όσο και τους ασθενείς».
Ο ΕΟΦ αναμένει επίσημες απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα εάν χρειαστεί.

Κetek: ηπατοτοξικότητα
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστά τον περιορισμό χρήσης και την ενίσχυση των προειδοποιήσεων για το Κetek λόγω ηπατοτοξικότητας
26/4/07 13ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο - Αθήνα 12-14/5/2007
Διοργάνωση : Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοποιών.
Η διεξαγωγή του Συνεδρίου θα γίνει στον πολυχώρο της Αθηναίδος ...
Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοποιών - Εκλογές
Εκλογές θα διεξαχθούν στις 14/5/2007 στον πολυχώρο της Αθηναίδος απο 10:00 εως 18:00 (κατά την 3η ημέρα του Συνεδρίου).
20/4/07 Επιστημονικά Νέα
Eλπίδες κατά της Αθηροσκλήρωσης, του Διαβήτη και της Παχυσαρκίας δίνουν νέα φάρμακα (με μικρή δόση νικοτινικού οξέος, ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη (Apo A1))
Νέα Φαρμακα Για Το Διαβητη (εισπνεόμενη ινσουλίνη, μιμητής ινσουλίνης)
Φίλος της καρδιάς ο Κρόκος (σαφράν)
Νέο Φάρμακο για την Παχυσαρκία (Rimonabant)
14/4/07 Συλλογική Συμβάση Εργασίας ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ για τα έτη 2006-2007
12/4/07 Φαρμ. Σύλλογος Αττικής : Γενική Συνέλευση
Στις 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 18:00, στο Ξενοδοχείο Caravel 50 (Βασ. Αλεξάνδρου 2). Σε μη απαρτία, θα πραγματοποιηθεί την επομένη, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
10/4/07 Πρόσκληση Φαρμακοποιών εισαχθέντων στο Πανεπιστήμιο το έτος 1967
Καλούνται όλοι οι φαρμακοποιοί που εισήχθησαν στην Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών More
κατά το σχολικό έτος 1967-68 σε συνεστίαση, το Σάββατο 9 Ιουνίου 2007, στις 9 το βράδυ, λόγω συμπλήρωσης 40 χρόνων από την είσοδό τους στην φαρμακευτική σχολή. Πλούσιο γεύμα και χορός μέχρι πρωίας.
Η συνεστίαση θα γίνει στην ΤΑΒΕΡΝΑ ΕΛΛΟΠΙΑ (Αριστοτέλους 84 – Χαλάνδρι τηλ. 210 6813787).
Πληροφορίες Γιώργος Ραφτόπουλος 210 6431074, Ελένη Αρμενάκα 210 2933455.
5/4/07 ΠΦΣ : Ανησυχία του φαρμακευτικού κλάδου για την πορεία του ΤΣΑΥ
Η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου σε συνεδρίαση της, εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο More
εκφράζει την έντονη ανησυχία αλλά και τον προβληματισμό της για την πορεία του ΤΣΑΥ.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «Με δεδομένη την απουσία του κράτους από την υποχρεωτική χρηματοδότηση την τελευταία δεκαετία και με συνεχώς επιδεινούμενα δομικά προβλήματα , το ΤΣΑΥ λειτουργεί υπό τον συνεχή εξαναγκασμό αποφάσεων με αποτέλεσμα να εμφανίζεται σε πρόσφατη αναλογιστική του μελέτη , ένα ζοφερό μέλλον για όλους τους κλάδους ασφάλισης.
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αποφάσισε την συνάντηση και με τα άλλα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα του χώρου (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία), προκειμένου να χαραχθεί κοινή στρατηγική για τις επόμενες ενέργειες.
«Ο υγειονομικός κόσμος, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις - καταλήγει το ψήφισμα - και είναι έτοιμος να δώσει σκληρή μάχη για την υπεράσπιση του ταμείου του και την διασφάλιση των ασφαλιστικών του δικαιωμάτων».
Το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. αποφάσισε την δημιουργία διαρκούς επιτροπής από μέλη του , με αντικείμενο την παρακολούθηση και ανάλυση των ασφαλιστικών θεμάτων του ΤΣΑΥ.
Η επιτροπή αυτή έχει την ευελιξία να απευθύνεται σε ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης.
Σας παραθέτουμε τις σημειώσεις της επιτροπής για την πορεία του ΤΣΑΥ και τις προτάσεις της.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΥ:
1.- Στην αναλογιστική μελέτη δεν γίνεται καταγραφή των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων και διαπιστώσεις για την ευελιξία των αποθεματικών.
2.- Δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα αποθεματικά που αντιστοιχίζονται στα ενεργά μέλη. Ούτε ποια είναι τα κέρδη από επενδύσεις, ούτε γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές.
3.- Δεν διευκρινίζεται πώς έγινε ο καθορισμός των κλιμάκων. Δεν υπολογίζονται πόσοι είναι οι εισερχόμενοι στο ασφαλιστικό ταμείο από το 1993 και μετά. Δημιουργούνται διακρίσεις ανάμεσα στους ασφαλισμένους τόσο σχετικά με τις εισφορές όσο και με τις αποδόσεις.
4.- Υπάρχει ιδιαίτερη μελέτη που να δείχνει αν η κανονική κάλυψη για τους προ του 1993 αρκεί χωρίς προσαυξήσεις (π.χ. όσοι μπήκαν 31-12-1992 φθάνουν κανονικά μέχρι τις 31-12-2029).
5.- Η διαφορετική κατηγοριοποίηση εισφορών (και αποδόσεων) για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους θα δημιουργήσει διαφορετική δυναμική μεταξύ τους. Τέτοια που θα ασκηθούν αντίστροφες πιέσεις από τη μεριά τους.
6.- Τα επιπλέον ποσά που ορίζει η αναλογιστική μελέτη με βάση ποιο σκεπτικό ορίζονται και ποια βιωσιμότητα δίνουν στο ασφαλιστικό ταμείο. Όλα τα παραπάνω αφορούν την υποχρεωτική ασφάλιση. (Οι μονοσυνταξιούχοι είναι εθελοντική η ένταξή τους).
7.- Πόσοι είναι οι μονοσυνταξιούχοι; Τι εισφορές δίνουν και ποια θα είναι η τελική επιβάρυνση του ταμείου από αυτούς. Ποιο το ποσοστό των μονοσυνταξιούχων σε σχέση με τους εν ενεργεία.
8.- Γιατί δεν διαφημίζεται περισσότερο ο θεσμός των μονοσυνταξιούχων ώστε να μπούν νέες εισφορές; Παρά την ύπαρξη κινήτρων (δεν προωθούνται). 9.- Ποια είναι τα επίπεδα της εισφοροδιαφυγής; 10.- Πόσα είναι τα χρήματα που χρηματοδότησαν το ΛΑΦΚΑ 11.- Δεν υπάρχει σταθερός εισπρακτικός μηχανισμός ούτε περιφερειακή οργάνωση που θα μπορούσε να δώσει επιμέρους περιφερειακές μελέτες.
12.- Πόσο ο νόμος Σιούφα επηρέασε τα οικονομικά του ΤΣΑΥ και γιατί δεν υπήρξαν ανάλογες πιέσεις να αποκατασταθεί η συνδρομή του κράτους που έπαψε μετά το 1997 (το 2007 παραγράφεται το πρώτο έτος).
13.- Ποια στρατηγική αναπτύσσει το ΤΣΑΥ σε ενδεχόμενη προοπτική ενοποίησης και ποιες οι τυχόν νέες επιβαρύνσεις.
14.- Οι συχνές αλλαγές προέδρου της αρεσκείας του εκάστοτε , δημιουργούν πρόβλημα συνέχειας στην όποια στρατηγική θέλει να αναπτύξει το ταμείο.
Η απουσία χρηματοδότησης του κράτους μετά το 1997 εγείρει ερωτηματικά σχετικά με τη φύση της υποχρεωτικής ασφάλισης και της ουσίας της κοινωνικής ασφάλισης.
Οπότε γεννάται το ερώτημα σε ταμείο αυτασφάλισης γιατί η διοίκηση να είναι διορισμένη ή συνυπάρχουσα 50/50 με τους φορείς.
Εκτός αν αποκατασταθεί η κρατική στήριξη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
1.- Να γίνει από τους φορείς νέα αναλογιστική μελέτη με βάση τα πραγματικά δεδομένα που θα απαντάει στα ερωτήματα και θα δίνει ορίζοντα οικονομικής βιωσιμότητας.
Η συνεισφορά του κράτους ποια θα είναι (20%).
2.- Για να μην αίρεται η αλληλεγγύη των γενεών και να μην συμβαίνει κατηγοριοποίηση των νέων ασφαλισμένων να καθοριστεί ενιαίος τρόπος καταβολής εισφορών και ενιαίος τρόπος αποδόσεων.
3.- Να επανέλθει η χρηματοδότηση του κράτους και να καθορισθεί αν αποκτηθεί αύξηση ποια θα είναι τόσο για τους παλιούς όσο και για τους νέους ασφαλισμένους ώστε να μην αίρεται η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης.
Τα οικονομικά δεδομένα της μελέτης να είναι αυτά που θα καθορίζουν τις αυξήσεις αυτές.
4.- Να προπαγανδισθεί η ένταξη στον κλάδο μονοσυνταξιούχων με στόχο την αύξηση των εσόδων.
5.- Να οργανωθεί σοβαρός εισπρακτικός μηχανισμός και ελεγκτικός μηχανισμός με στελέχωση από εξειδικευμένο προσωπικό. Για την οργάνωση αυτή να απεμπλακεί από τις κρατικές υποχρεώσεις.
6.- Διαφάνεια στους επενδυτικούς σχεδιασμούς.
7.- Να είναι ο ρόλος του κράτους στη διοίκηση ανάλογος της συμμετοχής του στην κοινωνική ασφάλιση και σε σχέση με το ποσοστό αυτασφάλισης.


Στην προοπτική της ενοποίησης
1.- Τι θα πρέπει να πληρώσει το ΤΣΑΥ στο ελλειμματικό ταμείο νομικών
2.- Πώς θα τακτοποιηθούν οι αποδόσεις αφού έχουν επαγγέλματα διαφορετικού χαρακτήρα (ανοικτά – κλειστά).
3.- Πόσο θα κρατηθεί ο πόρος υπέρ τρίτων των άλλων (αφού τον κόβει η Ε.Ε.) και επομένως θα πρέπει το ΤΣΑΥ να πληρώνει και για αυτόν κατά το μερίδιο που του αναλογεί στο ενοποιημένο ταμείο. 4.- Αφού στους άλλους δεν υπάρχουν μονοσυνταξιούχοι και αφού το ΤΣΑΥ θα πρέπει να μειώσει τις αποδόσεις στο ενοποιημένο ταμείο μήπως πάψει αυτός ο θεσμός;
5.- Ποια θα είναι η συνεισφορά του κράτους στο ενοποιημένο ταμείο.
6.- Αφού το ΤΣΜΕΔΕ έχει προνομιακό νόμο για τα ασφάλιστρα των μηχανικών θα επεκταθεί και για άλλα μέρη.
7.- Εισπρακτικός , ελεγκτικός μηχανισμός.
8.- Διοίκηση – κοινές επενδύσεις.
Τα παραπάνω σημειώνονται με αφορμή την αναλογιστική μελέτη του ΤΣΑΥ και τίθενται προς σκέψη και συζήτηση.
8/3/07 Nέο δελτίο τιμών φαρμάκων
Η Εκδοση του νέου δελτίου τιμών φαρμάκων (1ο 2007) περιλαμβάνει τιμές για νέα φάρμακα και ανακοστολογήσεις.
15/2/07 ΕΟΦ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - SERETIDE Diskus (50+250)
Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι στην παρτίδα 1704 λήξεως 4/2008 του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος SERETIDE Diskus (50+250) mcg/dose, της εταιρείας GLAXOSMITHKLINE, παρατηρήθηκε η ύπαρξη ελαττωματικού επιστομίου (κίνδυνος απόσπασης πλαστικού τεμαχίου μικρών διαστάσεων).
6/2/07 Eμβόλιο κατά του καρκίνου της μήτρας
Στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών εντάσσεται το εμβόλιο κατά του καρκίνου της μήτρας.
Από τα Ταμεία θα καλύπτεται το εμβόλιο κατά του καρκίνου της μήτρας στα κορίτσια της προεφηβικής ηλικίας 12 και 13 ετών. Την επίσημη ανακοίνωση έκανε την Τρίτη (6/2) το υπουργείο Υγείας.
26/1/07 Πανελλήνια Eνωση Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.)
Αποκριάτικος Χορός
Η Π.Ε.Φ. διοργανώνει τον ετήσιο χορό της, την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2007 στο "Kέντρο Αθηνών" (Πειραιώς 142 & Π.Ράλλη, τηλ.: 210-3454888) με τον γνωστό καλλιτέχνη Γιάννη Πλούταρχο
Τιμή πρόσκλησης : 40 ΕΥΡΩ Ώρα προσέλευσης : 21:30 μ.μ.
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Την Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2005 και ώρα 20:00 στον πολυχώρο της Αθηναίδος (Καστοριάς 34-36, Αθήνα, τηλ.: 210 3480000), στην αίθουσα ART HALL.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιασθεί το θέμα "Συγκρούσεις στην ιστορία του φαρμάκου" απο τον κ. Μιτάκη (B.Ingelheim)
12/1/07 Eκθέσεις Φαρμακευτικές - Συνέδρια - Ημερίδες
Hellas PHARM 2007 Εκθεση - Συνέδριο : 10-11 Φεβρουαρίου 2007
Το Hellas PHARM 2007 συνδιοργανώνουν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά, στο Helexpo Palace (Κηφισίας 39) , στο Μαρούσι.
11/1/07 ΕΟΦ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - DIGOXIN
O ΕΟΦ ανακοινώνει ότι σε κουτιά του προϊόντος DIGOXIN SANDOZ δισκία 0,25 mg της παρτίδος 6K542 με ημερομηνία λήξης 09-2011
(υπεύθυνος κυκλοφορίας NOVARTIS Hellas ΑΕΒΕ και παρασκευαστής ΦΑΜΑΡ - Ανθούσα Αττικής) τοποθετήθηκαν από λάθος κατά την παραγωγική διαδικασία, δισκία του προϊόντος METHERGIN.
7/1/07 Διορθώσεις Τιμών
Το Υπουργείο Ανάπτυξης με Δελτίο Τύπου, εδωσε πίνακα φαρμάκων με διορθωσεις τιμών (ισχύουν από 27-12-2006) More
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΝΕΑ Λ.Τ.
AZATHIOPRINE TABL 100X50MG 19,57
CALCIORAL CHW TABL 20X500MG 2,03
DAONIL TABL 30X5MG 1,93
EVIOL CAPS 20X100MG 1,99
LONARID-N TABL 20X(400+50+10)MG 1,38
NEOPRIPHEN SPRAY 15ML 1,28
PREZOLON TABL 30X5MG 2,16
SYNALAR-OTIC EAR SOL 5ML 1,69
TANTUM -VERDE SOL 150ML 1,85
ZYLAPOUR TABL 30X300MG 2,44
13/12/06 Το ωράριο των Φαρμακείων (Αθήνα - Πειραιάς) για τις ημέρες των εορτών
Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής και Πειραιώς ανακοίνωσαν το ωράριο που θα ακολουθήσουν τα Φαρμακεία κατά τις ημέρες των εορτών ... More
- Δευτέρα 18-12-2006        ανοικτά : 8:00 έως 14:00 και από 17:00 έως 20:00
- Τετάρτη 20-12-2006        ανοικτά : 8:00 έως 14:00 και από 17:00 έως 20:00
- Τρίτη 2-1-2007             τα φαρμακεία θα παραμείνουν κλειστά
1/12/06 Τετάρτη 13/12/2006 : Οι Φαρμακοποιοί απεργούν
Την απεργία κήρυξε ο ΠΦΣ και συμμετέχουν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά καθώς και πολλοί άλλοι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι
Ανάμεσα στα αιτήματα ειναι More
1. Η αναμόρφωση του π.δ. 67/2000 που θα καθόριζε τον ενιαίο τρόπο συνταγογράφησης και θα απέδιδε τις ευθύνες σε ολους τους φορείς (ταμεία, γιατρούς, ασφαλισμένους) και οχι αποκλειστικά στους φαρμακοποιούς οπως γίνεται σήμερα
2. Οι καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις λογαριασμών του ΟΠΑΔ
3. Οι πρόσφατες αποφασεις του ΤΣΑΥ με τις οποίες καθιερώνονται επαχθεις οροι ασφάλισης και συνταξιοδότησης των φαρμακοποιών.
Ειδικότερα επέρχεται δραματική μείωση των συντάξεων για όσους φαρμακοποιούς άνοιξαν φαρμακείο μετά την 1/1/1993 και αύξηση εισφορών εως 100%
28/11/06 Νέες Ταινίες Γνησιότητας Φαρμακων
H νέα ταινία γνησιότητας των φαρμάκων αποτελείται από δύο τμήματα, ένα μικρό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο τμήμα Α , το οποίο παραμένει επικολλημένο επί της συσκευασίας, και ένα δεύτερο τμήμα Β πολύ μεγαλύτερο το οποίο θα αποσπάται προκειμένου να επικολληθεί στο αντίστοιχο φύλλο του συνταγολογίου. More
Το τμήμα Α φέρει σειριακό αριθμό της ταινίας μοναδικό για κάθε συσκευασία φαρμακευτικού προϊόντος.
Το τμήμα Β φέρει δύο BARCODE.
Το πρώτο BARCODE που είναι στο πάνω μέρος της ταινίας περιέχει τον ίδιο αριθμό του τμήματος Α , ενώ το δεύτερο περιέχει τον κωδικό ΕΟΦ του φαρμάκου.
Κατά την εκτέλεση της συνταγής:
Ο φαρμακοποιός επικολλά στο φύλλο συνταγής το τμήμα Β της ταινίας (το τμήμα με τα 2 BARCODE).
Το τμήμα Α που αναγράφει κάθετα το μοναδικό σειριακό αριθμό παραμένει στην συσκευασία του φαρμάκου.
Σε περίπτωση που το τμήμα Α αποκολληθεί από τη συσκευασία τότε θα επικολλάται ξανά επί της συσκευασίας ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΑΓΗΣ, σε περιοχή εκτός του υποστρώματος της ταινίας.
13/11/06 Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (2ο 2006)
Στο Νέο Δελτίο περιλαμβάνονται 711 νεο-κυκλοφορούντα σκευάσματα τιμολογημένα με τη νέα μέθοδο.
Το Νέο Δελτίο ισχύει απο 13 Nοεμβρίου 2006.
24/8/06 ΗΠΑ : Χωρίς συνταγή γιατρού το "χάπι της επόμενης ημέρας"
Χωρίς συνταγή γιατρού θα μπορούν να αγοράζουν το «χάπι της επόμενης ημέρας» οι Αμερικανίδες άνω των 18 ετών, έπειτα από απόφαση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) που θέτει τέρμα σε μια διαμάχη τριών χρόνων. More
Το FDA έκρινε ότι το χάπι επείγουσας αντισύλληψης θα πωλείται χωρίς συνταγή, όχι όμως και σε κορίτσια κάτω των 18 ετών.
Η διάκριση αυτή εξόργισε οργανώσεις γυναικών, που ανησυχούν ότι οι νεαρές γυναίκες δεν θα προλαβαίνουν να προμηθεύονται το χάπι έγκαιρα, ώστε να είναι αποτελεσματικό.
Συντηρητικές ομάδες στην ιατρική και πολιτική κοινότητα διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση, καθώς υποστηρίζουν ότι το χάπι ευνοεί τους πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.
Ωστόσο τουλάχιστον εννέα αμερικανικές πολιτείες επιτρέπουν τοπικά ελεύθερη πρόσβαση στην επείγουσα αντισύλληψη, με στόχο να μειωθούν οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και οι αμβλώσεις.
Τέτοια σκευάσματα επείγουσας αντισύλληψης πωλούνται χωρίς να απαιτείται η συνταγή γιατρού σε 41 χώρες.
Η απόφαση της FDA αφορά το χάπι «Plan B» (Σχέδιο Β) της Barr Pharmaceuticals, το οποίο προλαμβάνει την σύλληψη με αποτελεσματικότητα έως και 90%, εάν ληφθεί το πρώτο 24ωρο μετά τη σεξουαλική επαφή, ή το αργότερο εντός 72ωρών.
Δεν προκαλεί αποβολή και δεν επηρεάζει την ανάπτυξη του εμβρύου, εφόσον αποτύχει.
2/10/06 Eκθέσεις Φαρμακευτικές - Συνέδρια - Ημερίδες
PHARMA POINΤ 6,7 & 8 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2006 στην HELEXPO Θεσσαλονίκης
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, διοργανώνει για 6η χρονιά την κεντρική φαρμακευτική διοργάνωση της χώρας, με την επωνυμία PHARMA POINT.

Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά : Ημερίδα
ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά σε συνεργασία με την εταιρεία NOVARTIS, διοργανώνει την επιστημονική ημερίδα "ΚΟΙΝΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ – ΑΤΟΠΙΚΟ ΕΚΖΕΜΑ" (κρατήσεις συμμετοχών κ.Μέγκυ Μαυράκη 210 6199877) στις 11 Οκτωβρίου 2006 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 μ.μ. στο Νέο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138
Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής : Ημερίδα
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής μαζί με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Πειραιώς, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία ROCHE στις 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 μ.μ. στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CARAVEL , επιστημονική ημερίδα με θέμα :" ΓΡΙΠΗ: ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΕΙΛΗ "
25/7/06 Eμβόλιο κατά της γρίπης των πτηνών
ΕΜΒΟΛΙΟ για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών στον άνθρωπο, σε πολύ μικρή δόση αλλά με εξαιρετικά ισχυρά συστατικά, δοκίμασε με επιτυχία η φαρμακοβιομηχανία GlaxoSmithKline
Τα εξαιρετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών ωθούν τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία της Ευρώπης να προχωρήσει στην παρασκευή του εμβολίου το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται σε επαρκείς ποσότητες στο εμπόριο στα τέλη του χρόνου.
Η εταιρεία Glaxo εκτιμά ότι το εμβόλιο για τον ιό Η5Ν1 έχει αποτελεσματικότερη δράση από άλλα ανταγωνιστικών της εταιρειών, καθώς περιέχει έκδοχα και πρόσθετα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και το κάνουν να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα.
12/7/06 Εγκρίθηκε στις ΗΠΑ η πρώτη θεραπεία «τρία σε ένα» κατά του HIV
Το τριπλό κοκτέιλ φαρμάκων που λαμβάνουν οι φορείς του HIV για να αποτρέψουν την εκδήλωση AIDS είναι πλέον δυνατό να αντικατασταθεί από ένα μόνο χάπι που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα.
Το Atripla εγκρίθηκε από το FDA και αναμένεται στην Ευρώπη του χρόνου. More
Το νέο χάπι, μια συνεργασία των Bristol-Myers-Squibb, Gilead Sciences και Merck, μπορεί θεωρητικά να αυξήσει σημαντικά τη συμμόρφωση των ασθενών με το φαρμακευτικό σχήμα που πρέπει να ακολουθούν.
Η προσέγγιση αυτή, σχολιάζουν ειδικοί, θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντική στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών, όπου οι φορείς αδυνατούν να αγοράζουν και να λαμβάνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα πολλά χάπια.
Η συμμόρφωση των ασθενών είναι σημαντική και για να αποτραπεί η εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών του HIV.
Ανθεκτικά στελέχη μπορεί να εμφανιστούν όταν ο φορέας λαμβάνει λιγότερο από το 95% των χαπιών τους, αναφέρεο ο Τζον Μάρτιν, επικεφαλής της Gilead.
Το Atripla συνδυάζει τα φάρμακα Sustiva (efavirenz), Viread (tenofovir) και Emtriva (emtricitabine), έναν από τους πλέον συνταγογραφούμενων συνδυασμών σήμερα.
Τα δύο πρώτα παρασκευάζονται από την Gilead, με έδρα την Καλιφόρνια, και κυκλοφορούν ήδη ως συνδυασμός με την ονομασία Truvada, ενώ το Sustiva είναι προϊόν της Bristol-Myers-Squibb, με έδρα την Καλιφόρνια.
Οι τρεις αυτές ουσίες δεν προσφέρουν ίαση από τη λοίμωξη HIV, ωστόσο εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό του ιού και την εκδήλωση των ευκαιριακών λοιμώξεων του AIDS.
Το Atripla, πάντως, δεν μπορεί να υποκαταστήσει όλα τα φάρμακα που λαμβάνουν οι ασθενείς με AIDS σε όλες τις περιπτώσεις.
Στις ΗΠΑ, το κόστος του Atripla είναι ίσο με το κόστος των δύο φαρμάκων που υποκαθιστά όταν αγοράζονται μαζί.
Η τιμή πάντως παραμένει εξαιρετικά υψηλή, πάνω από 1.100 δολάρια το μήνα.
27/6/06 Αλλαγές στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Υπέρτασης
Η ομάδα των φαρμάκων που ειναι γνωστή σαν β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές (b-Blockers) εκτοπίζονται πλέον απο φάρμακα πρώτης επιλογής για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης.
Η γραμμή αυτή δόθηκε με αφορμή μελέτη του National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) που έδειξε οτι οι νεότερες ομάδες προκαλούσαν σημαντικότερη μείωση των εγκεφαλικών (-40% εναντι -20%) και των υπολοίπων καρδιαγγειακών παθήσεων.
Αντίθετα επιλέγονται οι ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης (για ηλικίες κατω των 55) ή συνδιασμοί ανταγωνιστών ασβεστίου και διουριτικών.
Οι νεότερες ομάδες δεν παρουσιάζουν επιπλέον παρενέργειες οπως κόπωση και ανικανότητα.
30/5/06 Προσοχή : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32063/18-5-2006 : Φαρμακευτικά Προϊόντα για τη διάθεση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ)
Ο νόμος 3457/2006 (ΦΕΚ 93Α) για τη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης προβλέπει ότι, η δαπάνη των φαρμακευτικών προϊόντων των οποίων η άδεια κυκλοφορίας καθορίζει τη χορήγησή τους και χωρίς ιατρική συνταγή δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Αναμένονται πάντως σύντομα εγκύκλιοι σχετικά α) με τη διαδικασία ένταξης στην κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ και β) με τις διαδικασίες αλλαγής του τρόπου διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων
15/5/06 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για την «Μεταρρύθμιση του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης»
Με το υπ.αριθ. 93 Α' ΦΕΚ της 8ης -5-2006 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 3457 που αφορά την "Μεταρρύθμιση του Φαρμακευτικού Συστήματος". Σύμφωνα με αυτόν :
-    Καταργείται η λίστα των συνταγογραφουμένων φαρμάκων.
-    Καταργείται το όριο θεώρησης των συνταγών των 100 ευρώ (άρθρο 6 του Ν. 3457).
      Για συνταγές δηλαδή που υπερβαίνουν τα 100 ευρώ και που χρειάζονταν μέχρι σήμερα θεώρηση, δεν απαιτείται πλέον θεώρηση.
-    Ορίζονται νέες αποστάσεις για ίδρυση φαρμακείου και καθορίζονται νέα πληθυσμιακά κριτήρια.
Αρθρο 13 (περί ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων ) More
1. - Για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων στην επικράτεια, καθορίζονται τα ακόλουθα όρια στους δήμους και τα δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’) :
Στους δήμους και τα δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι χίλιους πεντακόσιους (1.500) κατοίκους επιτρέπεται η χορήγηση μίας μόνον άδειας φαρμακείου , β) στους δήμους και τα δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό χίλιους πεντακόσιους έναν (1.501) και άνω κατοίκους απαιτείται αναλογία χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων για κάθε φαρμακείο.
2. - Ο πληθυσμός υπολογίζεται με βάση το αποτέλεσμα της τελευταίας απογραφής".
Α. - Τα ιδρυόμενα στο εξής φαρμακεία πρέπει να απέχουν μεταξύ τους και από τα ήδη λειτουργούντα, συστεγασμένα ή μη, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα, που αναφέρονται αποκλειστικά στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’) :
α) Εκατό μέτρα τουλάχιστον , σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδες ( 5.000 ) κατοίκους.
β) Εκατόν ογδόντα μέτρα τουλάχιστον , σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) μέχρι εκατό χιλιάδες ( 100.000 ) κατοίκους.
γ) Διακόσια μέτρα τουλάχιστον , σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες ( 200.000 ).
δ) Διακόσια πενήντα μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό άνω των διακοσίων χιλιάδων ενός (200.001) κατοίκων.
Β. - Η απόσταση μετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύριων προσόψεων των φαρμακείων , οι οποίες πρέπει να ευρίσκονται επί εγκεκριμένης οδού, κατευθείαν νοητή γραμμή επί χάρτου ή τοπογραφικού σχεδιαγράμματος θεωρημένου από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
Γ. - Με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη μετά από σύμφωνη γνώμη του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου, μπορούν να υπάγονται στις ρυθμίσεις των ανωτέρω περιπτώσεων πολεοδομικά συγκροτήματα όμορων δήμων και δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων, που έχουν τον αναλογούντα συνολικό πληθυσμό.
- Τα φαρμακεία που λειτουργούν συνεχώς εντός των ορίων του ίδιου δήμου και δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, με τον ίδιο φαρμακοποιό , εφόσον μεταφέρονται σε άλλες θέσεις, πρέπει να απέχουν , κατά το χρόνο της μεταφοράς, από τα λειτουργούντα φαρμακεία, συστεγασμένα ή μη : α. - Τουλάχιστον σαράντα μέτρα, εφόσον συμπλήρωσαν οκτώ χρόνια λειτουργίας και
β. - τουλάχιστον είκοσι μέτρα , εφόσον συμπλήρωσαν δέκα χρόνια λειτουργίας.
Συνοπτικά από την δημοσίευση του παρόντος νόμου , επανέρχονται τα πληθυσμιακά κριτήρια για όλους τους φαρμακοποιούς και αυξάνονται οι αποστάσεις φαρμακείων, αναλόγως με τον πληθυσμό.
Επίσης επιτρέπεται η μεταφορά φαρμακείου στον ίδιο δήμο αναλόγως των χρόνων λειτουργίας τους.
Αρθρο 1 (περί κατάργησης λίστας συνταγογραφουμένων φαρμάκων) More
1.- Η δαπάνη για την χορήγηση όλων των νομίμως κυκλοφορούντων φαρμάκων στην χώρα, για τα οποία υπάρχει έγκριση να χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, καλύπτεται από το Δημόσιο και τους φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθενείας, ανεξάρτητα από την ονομασία και την νομική τους μορφή. Επίσης, καλύπτεται η δαπάνη των φαρμάκων που χορηγούνται στους δικαιούχους που ανήκουν στην κατηγορία του οικονομικά αδύνατου και ανασφάλιστου. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α’) του εδαφίου β’ της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄) και των Υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση τους.
2.- Δεν καλύπτεται η δαπάνη των φαρμάκων : α) των οποίων η άδεια κυκλοφορίας ορίζει ότι χορηγούνται και χωρίς ιατρική συνταγή β) σε συγκεκριμένες ενδείξεις οι οποίες καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση , η δαπάνη των φαρμάκων που εμπίπτουν στην περίπτωση β’ καλύπτεται, όταν αυτά χορηγούνται λόγω της συνύπαρξης παθήσεων εγκεκριμένων ενδείξεων, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού.

Σημείωση : Η κατάργηση της λίστας, προϋποθέτει όπως αναφέρεται πιο πάνω, κάποιες κινήσεις του Υπουργείου Υγείας, για φάρμακα για τα οποία δεν καλύπτεται η δαπάνη, όπως και για φάρμακα που μπορούν να χορηγούνται κατ’ εξαίρεση.
Συνεπώς θα πρέπει να περιμένουμε ερμηνευτικές εγκυκλίους για το θέμα αυτό από το Υπουργείο Υγείας.
Αρθρο 4 (περί έκπτωσης από τις φαρμακ. εταιρείες προς τα ασφαλιστικά ταμεία..) More
Είναι ένα άρθρο που αποτελείται από επτά παραγράφους και στο οποίο αναφέρονται συνοπτικά τα εξής :
1.- Δημιουργία φαρμακευτικών ομάδων από πρωτότυπα φάρμακα, από τις οποίες καθορίζεται η «Τιμή Αναφοράς», με κριτήρια που ορίζονται σε άλλο άρθρο.
2.- Καθιερώνεται η «Τιμή Ανάκτησης», η οποία ορίζεται ως η θετική διαφορά που προκύπτει από την αφαίρεση της λιανικής τιμής του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος, από την προκύπτουσα βάση της Τιμής Αναφοράς της θεραπευτικής του ομάδας, στην οποία ανήκει.
3.- Η ασφαλιστικοί φορείς βαρύνονται με την εκάστοτε λιανική τιμή του φαρμάκου μειωμένη κατά το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου, καθώς και κατά το αντίστοιχο ποσό ανάκτησης, όπου εφαρμόζονται Τιμές Ανάκτησης.
4.- Οι δικαιούχοι ασφαλιστικοί φορείς και το Δημόσιο βεβαιώνουν και εισπράττουν το ποσό ανάκτησης από τις υπόχρεες φαρμακευτικές εταιρείες. Το ποσό ανάκτησης νοείται ως έκπτωση επί του κύκλου εργασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5.- Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεως του παρόντος άρθρου.

Σημείωση : Γίνεται κατανοητό ότι για να είναι εφικτή η είσπραξη χρημάτων υπό τύπου εκπτώσεων από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει τα ασφαλιστικά ταμεία, να έχουν πλήρη μηχανοργάνωση, ώστε όπως αναφέρεται στο άρθρο να βεβαιώνονται τα προς είσπραξη ποσά. Κάτι τέτοιο με τα σημερινά δεδομένα, μόνο ο ΟΠΑΔ δύναται να το εφαρμόσει και μάλιστα όχι άμεσα.
Αρθρο 6 (περί κατάργηση θεώρησης συνταγών) More
1.- Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου καταργείται η περίπτωση α’ της παρ. Α’ του άρθρου 4 του π.δ. 67/2000 (ΦΕΚ 58 Α’) και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 894/1981 (ΦΕΚ 226 Α’).
Εφεξής δεν απαιτείται η θεώρηση των εκτελούμενων συνταγών, ανεξαρτήτως ποσού.
2.- Με κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να καθοριστούν φάρμακα ενδείξεις ή τύποι συνταγής για τους οποίους απαιτείται, πριν από την εκτέλεση της σχετικής συνταγής στα φαρμακεία, η θεώρηση της από τις αρμόδιες υπηρεσίες όργανα.

Σημείωση : Όπως γίνεται κατανοητό, το αθεώρητο αφορά μόνο τις συνταγές των Ασφαλιστικών Ταμείων ανεξαρτήτως ποσού.
Οι συνοδευόμενες συνταγές όμως, π.χ. που περιέχουν φάρμακα για τα οποία απαιτούνται δίγραμμες κόκκινες συνταγές χρειάζονται θεώρηση.
Επίσης δύναται στο μέλλον για κάποια φάρμακα να απαιτηθεί θεώρηση, τούτο όμως θα γίνει γνωστό με απόφαση των συναρμοδίων Υπουργείων.

Αρθρο 8 (περί συνταγογράφησης) More
1.- Ο ενιαίος τύπος συνταγή, ο οποίος προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α’) , πρέπει να επιδέχεται μηχανογραφική επεξεργασία και εφαρμόζεται σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, υπό την μορφή συνταγολογίου που βρίσκεται στην κατοχή του ασφαλισμένου και μόνο το οποίο προσκομίζεται στον θεράποντα ιατρό και συνοδεύεται από το αντίστοιχο βιβλιάριο υγείας.
2.- Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες θεραπείας. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα, όπου εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή, όπως προβλέπεται στο π.δ. 67/2000.
3.- Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. καθορίζονται οι παθήσεις στις οποίες αποκλειστικό δικαίωμα συνταγογράφησης έχουν και ιατροί άλλων ειδικοτήτων, εφόσον η συνταγή συνοδεύεται από γνωμάτευση του ειδικού ιατρού που διέγνωσε την πάθηση.
4.- Απαγορεύεται, με ευθύνη του θεράποντος ιατρού, η συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας, όπως αυτά καθορίζονται στην περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος που συνοδεύει το φάρμακο.
5.- Οι ελεγκτές ιατροί και φαρμακοποιοί ασκούν κατασταλτικό έλεγχο επί των συνταγών και , σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, επιβάλλονται στους υπευθύνους κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 67/2000.

Πηγή Φ.Σ.Α.
3/5/06 Φαρμ. Σύλλογος Αττικής : Γενική Συνέλευση
Στις 14 ΜΑΙΟΥ 2006, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 18:00, στο Ξενοδοχείο Caravel 50 (Βασ. Αλεξάνδρου 2). Σε μη απαρτία, θα πραγματοποιηθεί την επομένη, 15 ΜΑΙΟΥ 2006, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
2/5/06 Ψηφίστηκε (11/4/06) ο νόμος για την «Μεταρρύθμιση του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης»
Το περιβόητο νομοσχέδιο ψηφίστηκε , έγινε νόμος του Κράτους, αναμένεται όμως η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή του.

Aρχείο

" Νέα " ... Aρχείου